Mechanika klasyczna

Na wszystkie zestawy z mechaniki klasycznej udzielamy 5-letniej gwarancji !

  • Filtruj
  • Układ siatki
  • Układ tabeli
Producent: TecQuipment Ltd [produkty]
Liczba odwiedzin: 1080

Lekka i wytrzymała rama służąca do montażu wielu wymiennych modułów doświadczalnych firmy TecQuipment z zakresu mechaniki klasycznej.

Producent: TecQuipment Ltd [produkty]
Liczba odwiedzin: 990

Moduł doświadczalny, który przedstawia metodę wyznaczania środków ciężkości różnych figur oraz relacje pomiędzy kątami i siłami w płaskim układzie sił. Pozwala na praktyczne poznanie zagadnień takich jak wyznaczanie środka ciężkości, trójkąty sił czy notacja Bow’a.

Producent: TecQuipment Ltd [produkty]
Liczba odwiedzin: 1036

Moduł doświadczalny który przedstawia zależności pomiędzy odległościami i siłami w sztywnych belkach i dźwigniach. Pozwala na praktyczne poznanie zagadnień takich jak moment siły, równania równowagi belki, dźwignia kątowa.

Producent: TecQuipment Ltd [produkty]
Liczba odwiedzin: 956

Moduł doświadczalny który służy do analizy ugięcia belek wykonanych z różnych materiałów i o różnych wymiarach przy zmiennych konfiguracjach montażu. Pozwala na praktyczne poznanie wpływu różnych parametrów, takich jak długość belki, wartość „I” belki, podparcie belki na jej ugięcie.

Producent: TecQuipment Ltd [produkty]
Liczba odwiedzin: 915

Moduł doświadczalny który służy do analizy skręceń próbek o przekroju kołowym, wykonanych z różnych materiałów i o różnej długości. Pozwala na praktyczne poznanie wpływu różnych parametrów, takich jak długość próbki, rodzaj materiału, wartość „I” na kąt skręcenia.

Producent: TecQuipment Ltd [produkty]
Liczba odwiedzin: 904

Moduł doświadczalny, który przedstawia sposób przeprowadzania prób rozciągania próbek wykonanych z różnych materiałów.  Pozwala na praktyczne poznanie zagadnień takich jak próby rozciągania aż do zniszczenia, wyznaczanie siły rozciągającej materiału, zdolność materiału do odkształceń sprężystych i odkształceń plastycznych.

Producent: TecQuipment Ltd [produkty]
Liczba odwiedzin: 879

Moduł doświadczalny, który prezentuje ruch prosty harmoniczny sprężyn i wahadeł. Pozwala na praktyczne poznanie zagadnień takich jak prosty test sprężystości, odwracalne wahadło Katera czy ruch harmoniczny prosty.

Producent: TecQuipment Ltd [produkty]
Liczba odwiedzin: 935

Moduł doświadczalny, który przedstawia oddziaływanie siły tarcia oraz innych sił na ciała oraz pomiędzy różnymi powierzchniami, na płaszczyźnie poziomej lub równi pochyłej. Pozwala na praktyczne poznanie zagadnień takich jak tarcie toczne, tarcie ślizgowe, tarcie pomiędzy powierzchniami.

Producent: TecQuipment Ltd [produkty]
Liczba odwiedzin: 852

Moduł doświadczalny umożliwiający zbadanie różnicy między energią potencjalną a kinetyczną oraz sposobu, w jaki jedna zamienia się w drugą. Pozwala na praktyczne poznanie zagadnień takich jak energia kinetyczna, energia potencjalna, energia potencjalna sprężystości sprężyny, energia kinetyczna koła zamachowego.

Producent: TecQuipment Ltd [produkty]
Liczba odwiedzin: 901

Moduł doświadczalny prezentujący mechaniczną korzyść płynącą z zastosowania różnych kombinacji wielokrążków, prostego koła i osi. Pozwala na praktyczne poznanie zagadnień takich jak zwykłe wielokrążki, koło i oś, wielokrążek różnicowy.