Podstawy automatyki

  • Filtruj
  • Siemens
Nr kat.: 550.01X.XXX
Liczba odwiedzin: 2221

Modułowy panel przemysłowego sterownika PLC z gniazdami wejść i wyjść oraz podręcznikiem dydaktycznym.

  • Siemens
  • EATON
Nr kat.: 550.98X.XXX
Liczba odwiedzin: 2372

Panel kompaktowego sterownika PLC Siemens Logo! lub EATON Easy do nauki podstaw programowania i sterowania małymi układami automatyki.

  • Siemens
Nr kat.: 550.020.XXX / 550.030.XXX
Liczba odwiedzin: 1889

Panel umożliwiający integrację różnych sterowników i urządzeń przemysłowych za pomocą magistrali komunikacyjnej.

  • Siemens
Nr kat.: 550.055.320 / 550.060.320
Liczba odwiedzin: 1840

Panel dotykowy firmy Siemens przystosowany do celów dydaktycznych z zakresu programowania przemysłowych systemów sterowania.

Nr kat.: 540.010.530
Liczba odwiedzin: 2523

Panel szkoleniowy zawiera podstawowe elementy sterujące i sygnalizacyjne, umożliwiając budowę prostych obwodów sterowania i symulację awarii.

Nr kat.: 540.020.630, 540.030.620
Liczba odwiedzin: 2126

W połączeniu z panelem elementów automatyki lub panelem PLC możliwe jest używanie panelu głównego stycznika do zasilania obwodu prądowego, w układach sterowania i automatyki.

  • Siemens
Nr kat.: 570.022.520, 570.023.520
Liczba odwiedzin: 1996

Jest to system szkoleniowy umożliwiający użytkowanie przemysłowej przetwornicy częstotliwości - Mikromaster 420.

Nr kat.: 550.060.530
Liczba odwiedzin: 2030

Jest to praktyczny system szkolenia z technologii czujników.

Nr kat.: 540.000.100
Liczba odwiedzin: 2105

Jest to modułowy zestaw dydaktyczny z dziedziny obwodów z otwartą pętlą sprzężenia zwrotnego.

Nr kat.: HERA_AS-i
Liczba odwiedzin: 1776

Jest to zestaw komponentów przemysłowych z automatyki do magistrali interfejsu AS.

  • Siemens
Nr kat.: 950.032.800
Liczba odwiedzin: 2335

Uniwersalny panel symulacji przemysłowych procesów sterowania z nakładkami przedstawiającymi różne zadania automatyzacji.

Nr kat.: 570.010.530
Liczba odwiedzin: 2143

Kompaktowy panel do badania charakterystyk regulatorów typu P, PI, PD, PID oraz dwu i trójpołożeniowych dla prostych symulowanych obiektów sterowania.

Nr kat.: 570.060.320
Liczba odwiedzin: 1972

Przy pomocy panelu poziomu wypełnienia można łatwo wytłumaczyć i przedstawić charakterystykę i działanie automatycznego systemu sterowania.

Nr kat.: 570.030.520
Liczba odwiedzin: 2090

Panel silnika PID C jest systemem sterowania, który może być stosowany zarówno w energoelektronice jak i w technice sterowania z zamkniętą pętlą sprzężenia zwrotnego.

Nr kat.: 570.050.530
Liczba odwiedzin: 2097

Panel energoelektroniki jest systemem szkoleniowym dla szeroko rozumianej dziedziny energoelektroniki.

  • Pneumatyka
  • Siemens
Nr kat.: 950.034.200 / 950.050.800
Liczba odwiedzin: 1585

Stanowisko linii produkcyjnej wyposażone w sterownik PLC Siemens, przenośnik taśmowy, układ pneumatyczny i czujniki.

Nr kat.: 530.010.330
Liczba odwiedzin: 2500

Jest to praktyczny system do wykonywania eksperymentów z dziedziny ochrony przeciwporażeniowej.

Nr kat.: 530.020.630
Liczba odwiedzin: 1843

Jest to system szkoleniowy przeznaczony do wykonywania rzeczywistych pomiarów w instalacji elektrycznej, przy użyciu standardowych urządzeń pomiarowych.

Nr kat.: 510.050.630
Liczba odwiedzin: 2227

Jest to podstawowy system szkoleniowy z dziedziny transformatorów jednofazowych i trójfazowych.

Nr kat.: 950.045.600, 950.045.500
Liczba odwiedzin: 662

Zestaw przedstawiający instalację podłączenia domu do sieci energetycznej, zawierający panel transformatora 230V/400V z zabezpieczeniami elektrycznymi oraz panel instalacji domowej.

Nr kat.: 530.030.630
Liczba odwiedzin: 804

Panel umożliwia badanie charakterystyk przełączania różnych wyłączników różnicowoprądowych w sieci trójfazowej.

Nr kat.: 530.030.530
Liczba odwiedzin: 2235

Jest to system szkoleniowy do testowania najistotniejszych, podstawowych obwodów instalacji elektrycznych.

Nr kat.: 530.040.220, 950.033.300
Liczba odwiedzin: 1637

W temacie dzwonków i domofonów dla każdej z tych dziedzin przewidziano system szkoleniowy składający się z paneli i modułów montażowych.

Nr kat.: 531.010.530
Liczba odwiedzin: 1826

Jest to modułowy system szkoleniowy do testowania najważniejszych obwodów oświetleniowych stosowanych w instalacjach elektrycznych.

Nr kat.: 531.020.530
Liczba odwiedzin: 1629

System umożliwia wykonywanie eksperymentów z lampami halogenowymi o niskim napięciu.

Nr kat.: 531.030.530
Liczba odwiedzin: 1251

Panel lamp LED do przeprowadzania eksperymentów z diodami LED.

Nr kat.: 530.100.530, 530.090.530
Liczba odwiedzin: 1727

Na panelu zainstalowany jest kompletny przeciwwłamaniowy system alarmowy.

Nr kat.: 530.080.530 / 530.081.XXX
Liczba odwiedzin: 1713

Jest to uniwersalny zestaw szkoleniowy z systemem EIB (Europejska Magistrala Instalacyjna), zawierający wszystkie najważniejsze elementy instalacji.

Nr kat.: 531.000.100
Liczba odwiedzin: 1737

Jest to modułowy system szkoleniowy do testowania najistotniejszych, podstawowych obwodów instalacji elektrycznych.

Nr kat.: 302.000.101
Liczba odwiedzin: 1675

Jest to modułowy system szkoleniowy do testowania podstawowych obwodów instalacji elektrycznych.

Nr kat.: 510.010.000
Liczba odwiedzin: 773

Kompletny zestaw do nauki podstawowych własności prądu elektrycznego i elektroniki zamknięty w przenośnej wytrzymałej walizce.

Nr kat.: 510.020.530, 510.021.020
Liczba odwiedzin: 2706

Zestaw szkoleniowy pozwala zapoznać się z podstawami inżynierii elektrycznej, prądu stałego, zmiennego i trójfazowego.

Nr kat.: 510.030.535, 510.031.030
Liczba odwiedzin: 815

Rozbudowany zestaw szkoleniowy z zakresu prądu stałego i zmiennego, układów elektronicznych oraz technologii półprzewodnikowej.

Nr kat.: 520.010.530
Liczba odwiedzin: 867

Panel służy do kompleksowego zrozumienia układów kombinacyjnych złożonych z bramek  logicznych oraz popularnych układów scalonych.

Nr kat.: 520.020.530
Liczba odwiedzin: 1690

Panel gniazd cyfrowych to system szkoleniowy, służący do wdrażania wiedzy i praktycznego doświadczenia z dziedziny technologii cyfrowej oraz mikrokomputerów za pomocą powszechnie dostępnych elementów.

Nr kat.: 520.030.520
Liczba odwiedzin: 1996

Panel silnika krokowego stanowi uniwersalny system sterowania dla energoelektroniki i cyfrowej techniki sterowania z zamkniętą pętlą sprzężenia zwrotnego.

Nr kat.: 510.100.530
Liczba odwiedzin: 2052

Panel elektroniczny analogowy jest całościowym systemem szkoleniowym, służącym przekazywaniu wiedzy oraz praktycznego doświadczenia w dziedzinie technologii analogowej i sterowania oraz wzmacniaczy operacyjnych.

Nr kat.: 580.140.030
Liczba odwiedzin: 723

Kompaktowy system szkoleniowy lokalnej sieci komputerowej dla uczniów techników informatycznych i studentów uczelni wyższych.