Fizyka

Na wszystkie zestawy z fizyki udzielamy 5-letniej gwarancji !

Producent: TecQuipment Ltd
Nr kat.: ES1
Liczba odwiedzin: 1781

Lekka i wytrzymała rama do montażu modułów eksperymentalnych z zakresu mechaniki klasycznej firmy TecQuipment.

Producent: TecQuipment Ltd
Nr kat.: ES2
Liczba odwiedzin: 1607

Moduł doświadczalny, który przedstawia metodę wyznaczania środków ciężkości różnych figur oraz relacje pomiędzy kątami i siłami w płaskim układzie sił. Pozwala na praktyczne poznanie zagadnień takich jak wyznaczanie środka ciężkości, trójkąty sił czy notacja Bow’a.

Producent: TecQuipment Ltd
Nr kat.: ES3
Liczba odwiedzin: 1597

Moduł umożliwiający badanie zależności pomiędzy odległościami i siłami w belkach oraz dźwigniach pierwszego, drugiego i trzeciego rzędu. Poruszane zagadnienia: moment siły, równowaga belek, dźwignia kątowa.

Producent: TecQuipment Ltd
Nr kat.: ES4
Liczba odwiedzin: 1548

Moduł umożliwiający badanie ugięcia belek o różnych wymiarach i wykonanych z różnych materiałów przy różnych warunkach podparcia ich końców. Poruszane zagadnienia: ugięcie belki w zależności od długości, ugięcie belki w zależności od materiału (moduł Younga).

Producent: TecQuipment Ltd
Nr kat.: ES5
Liczba odwiedzin: 1482

Moduł umożliwiający przeprowadzanie prób skręcania prętów cylindrycznych o różnej długości i wykonanych z różnych materiałów. Poruszane zagadnienia: kąt skręcenia w zależności od długości próbki, kąt skręcenia w zależności od materiału próbki (moduł sprężystości poprzecznej).

Producent: TecQuipment Ltd
Nr kat.: ES6
Liczba odwiedzin: 1477

Moduł umożliwiający przeprowadzanie prób rozciągania próbek wykonanych z różnych materiałów ukazując ich zachowanie w zakresie odkształceń sprężystych i plastycznych. Poruszane zagadnienia: próby rozciągania, wytrzymałość na rozciąganie, odkształcenia sprężyste i odkształcenia plastyczne, krzywa zależności odkształcenia od siły.

Producent: TecQuipment Ltd
Nr kat.: ES7
Liczba odwiedzin: 1485

Moduł umożliwiający badanie ruchu harmonicznego prostego (oscylacji) w sprężynach i wahadłach. Poruszane zagadnienia: ruch harmoniczny prosty, wahadła mono, bi i trifilarne, sztywność sprężyny, wahadło fizyczne, wahadło rewersyjne.

Producent: TecQuipment Ltd
Nr kat.: ES8
Liczba odwiedzin: 1544

Moduł umożliwiający badanie sił tarcia oddziałujących na ciała i występujących między powierzchniami przy płaszczyźnie poziomej lub pochylonej. Poruszane zagadnienia: równia pochyła, opór toczenia się i ślizgu zależnie od powierzchni, tarcie w zależności od kąta pochylenia.

Producent: TecQuipment Ltd
Nr kat.: ES9
Liczba odwiedzin: 1427

Moduł umożliwiający badanie różnic pomiędzy energią kinetyczną i potencjalną oraz przechodzenia jednej w drugą z wykorzystaniem wahadła lub koła zamachowego. Poruszane zagadnienia: energia kinetyczna, energia potencjalna, energia potencjalna w sprężynie.

Producent: TecQuipment Ltd
Nr kat.: ES10
Liczba odwiedzin: 1468

Moduł umożliwiający demonstrację zalet stosowania w mechanice krążków linowych. Poruszane zagadnienia: krążki linowe ruchome, stałe, wielokrążki, wielokrążek różnicowy Westona.