Termodynamika i wymiana ciepła

Przedmiot "Termodynamika i Wymiana Ciepła" bywa przykrą codziennością studentów na wielu kierunkach studiów inżynierskich. Warto ułatwić im praktyczne zrozumienie omawianych zagadnień dobrze wyposażając pracownię laboratoryjną, bo są one podstawą przyszłej pracy niejednego z nich. W tej kategorii znaleźć można stanowiska dydaktyczne dotyczące:

 

Ponadto zasady Termodynamiki omawiane są przy wykorzystaniu stanowisk z kategorii: silniki spalinowe i elektryczne, inżynieria środowiska, chłodnictwo i ciepłownictwo.

 

Wiele z tych stanowisk stanowi ofertę brytyjskiego producenta TecQuipment. Firma ta gwarantuje długą żywotność dostarczanych stanowisk dydaktycznych udzielając 5 letniej gwarancji.

 

  • Filtruj
Nr kat.: TD1
Liczba odwiedzin: 1830

Stanowisko dydaktyczne umożliwiające zbadanie teorii konwekcji wymuszonej w rurach, a także zasad towarzyszącej temu procesowi wymiany ciepła.

Nr kat.: TD1005
Liczba odwiedzin: 2636

Samodzielna jednostka przedstawiająca konwekcję naturalną i wymuszoną pomiędzy różnymi powierzchniami.  Zawiera powierzchnie wymiany ciepła: płaską i dwa rodzaje ożebrowanej.

Nr kat.: TE93
Liczba odwiedzin: 1925

Stanowisko eksperymentalne montowane na blacie umożliwiające zbadanie zasad pracy i efektywności krzyżowego wymiennika ciepła.

Nr kat.: TD1007
Liczba odwiedzin: 1978

Stanowisko do badania krzyżowego wymiennika ciepła woda-powietrze. Przybliża zagadnienia: średnia logarytmiczna różnica temperatur, wpływ ożebrowania na wymianę ciepła.

Nr kat.: TD360
Liczba odwiedzin: 1997

Jednostka podstawowa do montażu różnych modeli wymienników ciepła: typu rura w rurze, płytowy wymiennik ciepła, wymiennik ciepła płaszczowo-rurowy i zbiornikowy z płaszczem.

Nr kat.: TD400
Liczba odwiedzin: 2145

Stanowisko do badania dokładności, liniowości i charakterystyk powszechnie spotykanych przyrządów do pomiaru temperatury.

Nr kat.: TD1004V
Liczba odwiedzin: 1164

Stanowisko do demonstracji zjawisk zachodzących podczas rozprężania gazu doskonałego. Poruszane są zagadnienia takie jak: rozprężanie izentropowe, metoda Clementa-Desormesa.

Nr kat.: TD1000
Liczba odwiedzin: 2673

Stanowisko dydaktyczne pokazujące zależność pomiędzy ciśnieniem i objętością gazu doskonałego przy stałej temperaturze – prawo Boyle’a-Mariotte’a.

Nr kat.: TD1001
Liczba odwiedzin: 2004

Stanowisko dydaktyczne pokazujące zależność pomiędzy ciśnieniem i temperaturą gazu doskonałego przy stałej objętości – prawo Gay-Lussac’a.

Nr kat.: GT103
Liczba odwiedzin: 1832

Stanowisko do badania sprężarek w układzie jednostopniowym lub dwustopniowym. Pokrywa również podstawowy zakres teorii silników cieplnych.

Nr kat.: TE78
Liczba odwiedzin: 1609

Stanowisko umożliwiające zbadanie wymiany ciepła podczas procesu skraplania (kondensacji) i wrzenia.

Nr kat.: TD1006
Liczba odwiedzin: 2479

Stanowisko występujące również pod nazwą Kocioł Marceta służy do badania zależności temperatury i ciśnienia pary nasyconej i wyprowadzania równania Antoine’a.

Nr kat.: TD1002
Liczba odwiedzin: 2041

Jednostka podstawowa do montażu różnych modeli przedstawiających zjawisko wymiany ciepła: liniowa przewodność cieplna, promieniowa przewodność cieplna, przewodność gazów i cieczy.

Nr kat.: TD1003
Liczba odwiedzin: 1205

Stanowisko dydaktyczne służące do pokazania zasad związanych z promieniowaniem źródeł ciepła i światła takich jak prawo odwracalności kwadratów czy prawo Stefana-Boltzmanna.

Nr kat.: TD1008
Liczba odwiedzin: 1735

Stanowisko nastawiane na blat do badania efektu termoelektrycznego. Umożliwia poznanie takich pojęć jak: efekt Peltiera i zjawisko Seebecka.

Nr kat.: TD1009V
Liczba odwiedzin: 1114

Stanowisko do pomiaru nieustalonego przepływu ciepła w ciałach o różnym kształcie i przewodności cieplnej. Zawiera wbudowany System Akwizycji Danych VDAS.

Nr kat.: TD1011V
Liczba odwiedzin: 939

Stanowisko dydaktyczne do badania przepływu ciepła na drodze konwekcji swobodnej i promieniowania. Poruszane są zagadnienia: stała Stefana-Boltzmanna, emisyjność.

Nr kat.: TD1050
Liczba odwiedzin: 1834

Wykonany w skali laboratoryjnej model elektrowni parowej, który umożliwia poznanie takich pojęć jak: obieg Rankine’a, krzywa całkowitego zużycia pary (krzywa Willan’a), kocioł Marceta.

Nr kat.: TD500
Liczba odwiedzin: 638

Stanowisko umożliwiające wyznaczanie ciepła spalania paliw węglowodorowych w postaci płynnej lub stałej.

Nr kat.: TE6
Liczba odwiedzin: 1587

Urządzenie dydaktyczne do demonstracji metod mierzenia wilgotności umożliwiające porównywanie skuteczności i dokładności higrometrów różnego typu.

Poziom kształcenia
  • Szkoła podstawowa
  • Szkoła średnia ogólnokształcąca
Nr kat.: EC1000V
Liczba odwiedzin: 900

Stanowisko do demonstracji charakterystyk pracy wyparnych chłodni kominowych z dedykowanymi, wymiennymi modelami kominów o różnej charakterystyce.

Poziom kształceniaSzkoła średnia ogólnokształcąca