Termodynamika i wymiana ciepła

Na wszystkie zestawy z termodynamiki i wymiany ciepła udzielamy 5-letniej gwarancji !

Producent: TecQuipment Ltd [produkty]
Nr kat.: TD1004V
Liczba odwiedzin: 368

Stanowisko do demonstracji zjawisk zachodzących podczas rozprężania gazu doskonałego. Poruszane są zagadnienia takie jak: rozprężanie izentropowe, metoda Clementa-Desormesa.

Typ urządzeniaUrządzenie dydaktyczne
Producent: TecQuipment Ltd [produkty]
Nr kat.: TD1005
Liczba odwiedzin: 1346

Samodzielna jednostka przedstawiająca konwekcję naturalną i wymuszoną pomiędzy różnymi powierzchniami.  Zawiera najbardziej powszechne powierzchnie wymiany ciepła – ściankę płaską i dwa rodzaje ścianki ożebrowanej.

Typ urządzeniaUrządzenie dydaktyczne
Producent: TecQuipment Ltd [produkty]
Nr kat.: TD1006
Liczba odwiedzin: 1373

Stanowisko występujące również pod nazwą Kocioł Marceta służy do badania zależności temperatury i ciśnienia pary nasyconej i wyprowadzania równania Antoine’a.

Typ urządzeniaUrządzenie dydaktyczne
Producent: TecQuipment Ltd [produkty]
Nr kat.: TD1007
Liczba odwiedzin: 1151

Stanowisko eksperymentalne do badania krzyżowego wymiennika ciepła woda-powietrze. Przybliża takie zagadnienia jak: średnia logarytmiczna różnica temperatur, wpływ ożebrowania na wymianę ciepła.

Typ urządzeniaUrządzenie dydaktyczne
Producent: TecQuipment Ltd [produkty]
Nr kat.: TD1008
Liczba odwiedzin: 460

Stanowisko nastawiane na blat do badania efektu termoelektrycznego. Umożliwia poznanie takich pojęć jak: Efekt Peltiera i Zjawisko Seebecka.

Typ urządzeniaUrządzenie dydaktyczne
Producent: TecQuipment Ltd [produkty]
Nr kat.: TD1009
Liczba odwiedzin: 435

Stanowisko do pomiaru nieustalonego przepływu ciepła w ciałach o różnym kształcie i przewodności cieplnej. Zawiera wbudowany System Akwizycji Danych VDAS.

Typ urządzeniaUrządzenie dydaktyczne
Producent: TecQuipment Ltd [produkty]
Nr kat.: TD1011
Liczba odwiedzin: 339

Stanowisko dydaktyczne do badania przepływu ciepła na drodze konwekcji swobodnej i promieniowania. Poruszane są zagadnienia: stała Stefana-Boltzmanna, emisyjność.

Typ urządzeniaUrządzenie dydaktyczne
Producent: TecQuipment Ltd [produkty]
Nr kat.: TD1050
Liczba odwiedzin: 1083

Wykonany w skali laboratoryjnej model elektrowni parowej, który umożliwia poznanie takich pojęć jak: obieg Rankine’a, krzywa całkowitego zużycia pary (krzywa Willan’a), kocioł Marceta.

Typ urządzeniaUrządzenie dydaktyczne