Badania materiałowe

Stanowiska do przeprowadzania badań materiałowych dają możliwość badania wytrzymałości materiałów na naprężenia różnego typu (ścinające, skręcające, zginające, naprężenia oddziałujące w czasie (pełzanie), czy zmęczenie materiału w ruchu obrotowym). Nie zabrakło również stanowisk do badania naprężeń w zbiornikach cienko i grubościennych. Praktycznie wszystkie stanowiska wyposażono w możliwość podłączenia do komputera z wykorzystaniem uniwersalnego interfejsu VDAS-B. Do instrukcji większości stanowisk, w których przeprowadzane są badania niszczące dołączono rysunki techniczne próbek, aby uprościć uzupełnianie ich zapasów.

  • Filtruj
Nr kat.: SM1000
Liczba odwiedzin: 2049

Uniwersalne stanowisko badawcze, które wraz z opcjonalnym wyposażeniem umożliwia przeprowadzenie szerokiego zakresu prób wytrzymałościowych takich jak ściskanie i rozciąganie.

Nr kat.: SM1001
Liczba odwiedzin: 1695

Nastawiane na blat urządzenie do przeprowadzania prób wytrzymałości na skręcanie próbek wykonanych z różnych materiałów. Poruszane zagadnienia: wyraźna granica plastyczności, zjawisko Bauschingera.

Nr kat.: SM1002
Liczba odwiedzin: 1961

Stanowisko do przeprowadzania prób rozciągania do 20 kN. Poruszane zagadnienia: wytrzymałość na rozciąganie, górna i dolna granica plastyczności, całkowite wydłużenie, moduł Younga.

Nr kat.: SM1003
Liczba odwiedzin: 1636

Stanowisko umożliwiające zbadanie niesymetrycznych ugięć belek. Poruszane zagadnienia: środek ścinania, koło Mohra, zginanie niesymetryczne.

Nr kat.: SM1004
Liczba odwiedzin: 2685

Stanowisko umożliwiające zbadanie ugięcia i reakcji występujących w belkach swobodnie podpartych, utwierdzonych. Zagadnienia: równanie ugięcia, sztywność zginania, równowaga statyczna, itp.

Nr kat.: SM1005
Liczba odwiedzin: 2627

Stanowisko umożliwiające zbadanie wyboczenia pręta w zakresie odkształceń elastycznych i plastycznych (niszczących). Zagadnienia: wyboczenie, obciążenie krytyczne, obciążenie mimośrodowe.

Nr kat.: SM1006
Liczba odwiedzin: 1754

Stanowisko demonstrujące zjawisko pełzania materiałów. Poruszane zagadnienia: pełzanie materiałów, obciążenie niszczące, szybkość pełzania, pełzanie ustalone.

Nr kat.: SM1007
Liczba odwiedzin: 1520

Stanowisko demonstrujące naprężenia i odkształcenia występujące w cienkościennym zbiorniku pod wpływem ciśnienia. Poruszane zagadnienia: naprężenia wzdłużne, naprężenia obwodowe, naprężenia promieniowe, naprężenia osiowe.

Poziom kształceniaSzkoła średnia ogólnokształcąca
Nr kat.: SM1008
Liczba odwiedzin: 774

Stanowisko demonstrujące oddziaływanie ciśnienia na powierzchnię membrany. Poruszane zagadnienia: profil powierzchni, naprężenia promieniowe i obwodowe, gradient naprężeń.

Nr kat.: SM1009
Liczba odwiedzin: 1580

Stanowisko demonstrujące zasadę działania tensometrów oporowych oraz pomiar odkształceń w różnych strukturach. Poruszane zagadnienia: pomiar odkształceń przy zginaniu, pomiar odkształceń przy skręcaniu, pomiar odkształceń przy rozciąganiu, współczynnik Poissona.

Poziom kształceniaSzkoła średnia techniczna
Nr kat.: SM1010, E19
Liczba odwiedzin: 1608

Szesnastokanałowy rejestrator tensometrycznych czujników odkształceń wraz z zestawem walizkowym tensometrów oporowych i akcesoriami do ich montażu.

Nr kat.: SM1011
Liczba odwiedzin: 1515

Stanowisko demonstrujące naprężenia i odkształcenia promieniowe i obwodowe występujące w ścianie grubościennego zbiornika ciśnieniowego. Poruszane zagadnienia: naprężenia w ścianie, odkształcenia w ścianie, teoria Lamego.

Nr kat.: SM1090V
Liczba odwiedzin: 2216

Stanowisko demonstrujące niszczenie materiałów spowodowane obciążaniami występującymi przy ruchu obrotowym. Poruszane zagadnienia: badania zmęczeniowe, zmęczenie małą liczbą cykli, charakterystyka zmęczeniowa, krzywa Wöhlera.

Nr kat.: SM110
Liczba odwiedzin: 1629

Stanowisko umożliwiające zbadanie właściwości rozciągania sprężyn. Poruszane zagadnienia: prawo Hooke’a, współczynnik sprężystości, rozciąganie sprężyn.

Nr kat.: SM1015
Liczba odwiedzin: 729

Stanowisko do przeprowadzania pomiarów twardości materiałów metodą Rockwella.

Nr kat.: SM1016
Liczba odwiedzin: 863

Stanowisko do przeprowadzania pomiarów twardości materiałów metodą Vickersa.

Nr kat.: SM1017
Liczba odwiedzin: 745

Uniwersalne stanowisko do przeprowadzania prób twardości metodą Rockwella, Vickersa i Brinella.

Nr kat.: MF40 MKII
Liczba odwiedzin: 872

Stanowisko do przeprowadzania prób rozciągania i twardości materiałów z cyfrowym odczytem parametrów. Poruszane zagadnienia: moduł sprężystości, granica plastyczności, względne wydłużenie próbki, twardość Brinella.

Nr kat.: TE15
Liczba odwiedzin: 2072

Stanowisko (młot opadowy) do przeprowadzania prób udarności z karbem. Poruszane zagadnienia: próba udarności, udarność, odporność na pękanie.

Poziom kształcenia
  • Szkoła podstawowa
  • Szkoła średnia ogólnokształcąca
Nr kat.: TE16
Liczba odwiedzin: 1543

Stanowisko do badania sztywności zginania i skręcania różnych materiałów. Poruszane zagadnienia: sztywność, moduł Younga, geometryczny moment bezwładności.

Poziom kształcenia
  • Szkoła podstawowa
  • Szkoła średnia ogólnokształcąca