Konstrukcje

System modułowy STS daje możliwość budżetowego podejścia do kwestii wyposażenia pracowni badania oddziaływania obciążeń na konstrukcje różnego typu (belki, ramy, kratownice, łuki), poprzez zastosowanie jednej ramy podstawowej STS1 i dowolnej liczby zamiennie używanych modułów eksperymentalnych STS2 ... STS22. System daje również możliwość zakupu większej ilości ram podstawowych STS1, przez co zwiększa się ilość możliwych do przeprowadzenia badań w tym samym czasie. Każda rama dostarczana jest z interfejsem do podłączenia komputera PC z systemem Windows, a dedykowane oprogramowanie usprawnia przeprowadzanie doświadczeń.

Producent: TecQuipment Ltd
Nr kat.: STS1
Liczba odwiedzin: 1540

Aluminiowa rama nastawiana na blat do montażu modułów eksperymentalnych z zakresu konstrukcji.

Producent: TecQuipment Ltd
Nr kat.: STS2
Liczba odwiedzin: 1350

Badanie momentów zginających występujących w belce pod wpływem obciążenia punktowego i ciągłego.

Producent: TecQuipment Ltd
Nr kat.: STS3
Liczba odwiedzin: 1277

Badanie siły ścinającej występującej w belce pod wpływem obciążenia punktowego i ciągłego.

Producent: TecQuipment Ltd
Nr kat.: STS4
Liczba odwiedzin: 1455

Badanie ugięcia i sprężystości różnych belek przy różnych sposobach podparcia ich końców.

Producent: TecQuipment Ltd
Nr kat.: STS5
Liczba odwiedzin: 1326

Badanie naprężeń zginających w belce teowej pod wpływem obciążenia. Wykorzystywane są tensometry i czujnik obciążenia.

Producent: TecQuipment Ltd
Nr kat.: STS6
Liczba odwiedzin: 1225

Badanie skręcania prętów wykonanych z różnych materiałów i o różnej strukturze (rura, pręt pełny) w zakresie odkształceń sprężystych. Automatyczny pomiar momentu i kąta skręcenia.

Producent: TecQuipment Ltd
Nr kat.: STS7
Liczba odwiedzin: 1259

Moduł eksperymentalny umożliwiający badanie ugięcia i stabilności belek asymetrycznych, a także środka ścinania.

Producent: TecQuipment Ltd
Nr kat.: STS8
Liczba odwiedzin: 1217

Badanie rozkładu naprężeń, sił i ugięć w kratownicach z łączeniami przegubowymi - różnorodność rodzajów konstrukcji, podpór i obciążeń.

Producent: TecQuipment Ltd
Nr kat.: STS9
Liczba odwiedzin: 1192

Badanie reakcji wzdłużnych (poziomych) występujących w łuku trójprzegubowym pod wpływem obciążenia punktowego i ciągłego.

Producent: TecQuipment Ltd
Nr kat.: STS10
Liczba odwiedzin: 1184

Badanie reakcji wzdłużnych (poziomych) występujących w łuku dwuprzegubowym pod wpływem obciążenia punktowego i ciągłego.