Konstrukcje

System modułowy STS daje możliwość budżetowego podejścia do kwestii wyposażenia pracowni badania oddziaływania obciążeń na konstrukcje różnego typu (belki, ramy, kratownice, łuki), poprzez zastosowanie jednej ramy podstawowej STS1 i dowolnej liczby zamiennie używanych modułów eksperymentalnych STS2 ... STS22. System daje również możliwość zakupu większej ilości ram podstawowych STS1, przez co zwiększa się ilość możliwych do przeprowadzenia badań w tym samym czasie. Każda rama dostarczana jest z interfejsem do podłączenia komputera PC z systemem Windows, a dedykowane oprogramowanie usprawnia przeprowadzanie doświadczeń.

 • Filtruj
Nr kat.: STS1
Liczba odwiedzin: 1932

Aluminiowa rama nastawiana na blat do montażu modułów eksperymentalnych z zakresu konstrukcji.

Poziom kształcenia
 • Szkoła średnia techniczna
 • Uniwersytet techniczny/Politechnika
Nr kat.: STS2
Liczba odwiedzin: 1660

Badanie momentów zginających występujących w belce pod wpływem obciążenia punktowego i ciągłego.

Poziom kształceniaUniwersytet techniczny/Politechnika
Nr kat.: STS3
Liczba odwiedzin: 1576

Badanie siły ścinającej występującej w belce pod wpływem obciążenia punktowego i ciągłego.

Poziom kształceniaUniwersytet techniczny/Politechnika
Nr kat.: STS4
Liczba odwiedzin: 1740

Badanie ugięcia i sprężystości różnych belek przy różnych sposobach podparcia ich końców.

Poziom kształcenia
 • Szkoła średnia techniczna
 • Uniwersytet techniczny/Politechnika
Nr kat.: STS5
Liczba odwiedzin: 1596

Badanie naprężeń zginających w belce teowej pod wpływem obciążenia. Wykorzystywane są tensometry i czujnik obciążenia.

Poziom kształceniaUniwersytet techniczny/Politechnika
Nr kat.: STS6
Liczba odwiedzin: 1527

Badanie skręcania prętów wykonanych z różnych materiałów i o różnej strukturze (rura, pręt pełny) w zakresie odkształceń sprężystych. Automatyczny pomiar momentu i kąta skręcenia.

Poziom kształcenia
 • Szkoła średnia techniczna
 • Uniwersytet techniczny/Politechnika
Nr kat.: STS7
Liczba odwiedzin: 1560

Moduł eksperymentalny umożliwiający badanie ugięcia i stabilności belek asymetrycznych, a także środka ścinania.

Poziom kształceniaUniwersytet techniczny/Politechnika
Nr kat.: STS8
Liczba odwiedzin: 1662

Badanie rozkładu naprężeń, sił i ugięć w kratownicach z łączeniami przegubowymi - różnorodność rodzajów konstrukcji, podpór i obciążeń.

Poziom kształceniaUniwersytet techniczny/Politechnika
Nr kat.: STS9
Liczba odwiedzin: 1442

Badanie reakcji wzdłużnych (poziomych) występujących w łuku trójprzegubowym pod wpływem obciążenia punktowego i ciągłego.

Poziom kształceniaUniwersytet techniczny/Politechnika
Nr kat.: STS10
Liczba odwiedzin: 1408

Badanie reakcji wzdłużnych (poziomych) występujących w łuku dwuprzegubowym pod wpływem obciążenia punktowego i ciągłego.

Poziom kształceniaUniwersytet techniczny/Politechnika
Nr kat.: STS11
Liczba odwiedzin: 1578

Badanie reakcji wzdłużnych (poziomych) i momentów utwierdzających występujących w łuku bezprzegubowym (sztywno utwierdzonym) pod wpływem obciążenia punktowego i ciągłego.

Poziom kształceniaUniwersytet techniczny/Politechnika
Nr kat.: STS12
Liczba odwiedzin: 1430

Badanie wyboczenia prętów (belek smukłych) o różnych długościach i przy różnych sposobach mocowania ich końców. Porównanie badań z teorią bazując na równaniu Eulera.

Poziom kształcenia
 • Szkoła średnia techniczna
 • Uniwersytet techniczny/Politechnika
Nr kat.: STS13
Liczba odwiedzin: 1287

Badanie reakcji, ugięć i momentów w belkach prostych, ciągłych i statycznie niewyznaczalnych pod wpływem obciążeń punktowych i równomiernie rozłożonych.

Poziom kształceniaUniwersytet techniczny/Politechnika
Nr kat.: STS14
Liczba odwiedzin: 1507

Badanie zależności pomiędzy obciążeniem, ugięciem poziomym, ugięciem pionowym i stabilnością prętów zakrzywionych i żurawików.

Poziom kształceniaUniwersytet techniczny/Politechnika
Nr kat.: STS15
Liczba odwiedzin: 1239

Badanie plastycznego zginania belek pod wpływem obciążenia z uwzględnieniem różnych sposobów podparcia ich końców.

Poziom kształcenia
 • Szkoła średnia techniczna
 • Uniwersytet techniczny/Politechnika
Nr kat.: STS16
Liczba odwiedzin: 1442

Badanie plastycznego zginania ram portalowych pod wpływem obciążeń poziomych, pionowych i złożonych.

Poziom kształceniaUniwersytet techniczny/Politechnika
Nr kat.: STS17
Liczba odwiedzin: 1229

Badanie naprężeń i ugięć oraz porównywanie metod analizy konstrukcji kratownicowych statycznie wyznaczalnych i niewyznaczalnych (z prętem nadliczbowym).

Poziom kształceniaUniwersytet techniczny/Politechnika
Nr kat.: STS18
Liczba odwiedzin: 1211

Badanie ugięć i reakcji występujących w jednorodnych i niejednorodnych ramach portalowych pod wpływem obciążenia.

Poziom kształcenia
 • Szkoła średnia techniczna
 • Uniwersytet techniczny/Politechnika
Nr kat.: STS19
Liczba odwiedzin: 1166

Badanie konstrukcji prostego mostu wiszącego i wpływu obciążeń na napięcie liny, do której podwieszona jest kładka.

Poziom kształcenia
 • Szkoła średnia techniczna
 • Uniwersytet techniczny/Politechnika
Nr kat.: STS20
Liczba odwiedzin: 1409

Badanie naprężeń i momentów zginających w poziomo i pionowo obciążonej ramie portalowej z uwzględnieniem analizy wychylenia konstrukcji.

Poziom kształceniaUniwersytet techniczny/Politechnika
Nr kat.: STS21
Liczba odwiedzin: 160

Badanie reakcji spowodowanych obciążeniem mostu belkowego podwieszanego w podporach i łączeniach segmentów.

Poziom kształceniaUniwersytet techniczny/Politechnika
Nr kat.: STS22
Liczba odwiedzin: 201

Moduł do badania równowagi belki swobodnie podpartej

Poziom kształcenia
 • Szkoła średnia techniczna
 • Uniwersytet techniczny/Politechnika