1. Przepisy dotyczące ochrony danych osobowej to przede wszystkim unijne rozporządzenie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (w skrócie nazywane „Rozporządzeniem”), a także krajowe ustawy o ochronie danych osobowych.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MGS Nauka Sp. z o.o., ul. Reja 11/95, 31-216 Kraków, NIP: 9452177546, Regon: 123032105, wpisana do rejestru handlowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod numerem: 0000495996, tel. (12)3538300, email info[małpa]mgs-nauka.com.

 1. Kontakt w sprawie danych osobowych  można nawiązać mailowo na adres info[małpa]mgs-nauka.com.
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji naszych usług..
 1. Dane, które potrzebne są nam do realizacji usług / sprzedaży towarów, to nazwisko, imię, adres e-mail, numer telefonu, adres siedziby firmy lub instytucji, którą Państwo reprezentują.
 1. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom / firmom lub instytucjom.

 1. Państwa dane będą przetwarzane przez okres istnienia naszej firmy (MGS Nauka Sp. z o.o.).

 1. Prawa, które przysługują Państwu w stosunku do posiadanych przez nas Państwa danych to:
 1. prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych(art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia),
 2. prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia),
 3. prawo do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) przysługujące w określonych w Rozporządzeniu przypadkach 
 4. prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia).
 5. prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia).  W przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją umowy lub w trakcie realizacji, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji części wszystkich usług w ramach umowy i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy.
 6. prawo do cofnięcia zgody (art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia), w przypadkach kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody
 7. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25.05.2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą) w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia

9. Państwa dane możemy pozyskać wyłącznie od Państwa w trakcie procesu ofertowania lub realizacji usługi, za pomocą korespondencji mailowej, formularza kontaktowego lub innych form komunikacji.