Automation Studio

Nr kat.: AS7E
Liczba odwiedzin: 1665
Strona producenta Link »»»
Filmy instruktażowe Link »»»

Top banner logo as edu

 

Jeżeli prowadzisz zajęcia z przedmiotów związanych z tematyką hydrauliki, pneumatyki, elektryki i technologii sterowania, to przedstawienie kluczowych pojęć i funkcjonowania systemów jest bez wątpienia podstawą twoich wymagań. Oprogramowanie zostało stworzone w 1986 roku przez firmę Famic Technologies w celu zaspokojenia potrzeb nauczania i szkolenia technicznego. Używane jest w tysiącach szkół na całym świecie. Automation Studio™ jest unikalnym rozwiązaniem programistycznym, który oferuje intuicyjne projektowanie, animowanie, symulacje i analizę systemów w uniwersalny sposób i w przyjaznym dla użytkownika środowisku. Pozwala nauczycielom na prezentowanie większej ilości treści w krótszym czasie, usprawnia zrozumienie pojęć i zdolności diagnostycznych przez uczniów i przynosi dla szkół, uczelni optymalny zwrot z zainwestowanych środków.

 • Wykonuj ćwiczenia z gotowymi do użycia elementami z katalogów producentów
 • Spraw, by twoje obwody funkcjonowały dzięki symulacji komputerowej
 • Przyrządy pomiarowe takie jak: multimetr, miernik cęgowy, oscyloskop, tester hydrauliczny, termometr i inne
 • Biblioteki z tysiącami symboli gotowych do symulacji, posortowanych według różnych technologii.
 • Możliwość tworzenia lub aktywowania predefiniowanych awarii w celu rozwinięcia umiejętności rozwiązywania problemów
 • Tworzenie bibliotek zawierających tylko wymagane komponenty do konkretnych ćwiczeń
 • Możliwości zdalnego dostępu do e-learningu
 • Tworzenie cyfrowych wersji sprzętu komputerowego
 • Układy wirtualne: transportery, sygnalizacja świetlna, winda, myjnia samochodowa, system pick & place, itp.
 • Poprawa umiejętności czytania planów poprzez pracę z międzynarodowymi standardami, w tym ISO, IEC, NEMA, SAE, JIC, itp.
 • Możliwość połączenia z rzeczywistymi urządzeniami, takimi jak sterowniki PLC, Arduino™, i innymi.
 • Wykreślenie symulowanych parametrów w celu monitorowania i wizualizacji zachowania się systemu

 

 

Wybierz z tysiąca różnych symboli

Wszechstronne zestawy bibliotek z komponentami, które mogą być wykorzystane do nauczania szerokiego zakresu przedmiotów związanych z hydrauliką/pneumatyką (ISO), elektryką (NEMA, IEC, SAE, JIC), sterownikami PLC (Allen Bradley™, Siemens™, LSIS, IEC) i innymi technologiami sterowania, które zwiększają umiejętności uczniów w zakresie czytania schematów.

pasek

 


 Twórz obwody przy użyciu różnych technologi

Wszystkie technologie można łączyć ze sobą, a interakcje pomiędzy komponentami są widoczne podczas symulacji, co pozwala na stworzenie kompletnych systemów, które wzmacniają rozumienie przez uczniów interakcji pomiędzy systemami.pasek2

 


 Twórz cyfrowe odpowiedniki sprzętu szkoleniowego i kompletnych systemów

Program umożliwia w łatwy sposób odtworzyć dowolny sprzęt laboratoryjny lub kompleksowy system do symulacji, analizy i rozwiązywania problemów przed rozpoczęciem praktycznego doświadczenia.

pasek3

 


 Kontroluj sygnały wejściowe i wyjściowe aby ożywić własne układy

Korzystając z gotowych systemów wirtualnych, takich jak transportery, sygnalizacja świetlna, winda, system "pick and place", uczniowie mogą tworzyć swoją strukturę logiczną za pomocą sterowania elektronicznego, schematu drabinkowego (Allen Bradley™, Siemens™, LSIS, IEC) i/lub modułów SFC.

pasek4

 


 Uzyskaj dostęp do programu Automation Studio™ gdziekolwiek jesteś

Zdalny dostęp umożliwia nauczycielom i uczniom korzystanie z oprogramowania zarówno ze szkoły, jak i z domu. Mogą teraz przygotowywać zajęcia, odrabiać zadania domowe i przeprowadzać symulacje w dowolnym miejscu!

pasek5

 


 Używaj wirtualnych przyrządów pomiarowych do diagnostyki obwodów.

Realistyczne narzędzia pomiarowe, takie jak multimetr, miernik cęgowy, oscyloskop, tester hydrauliczny, termometr i manometr, mogą być używane do odtworzenia rzeczywistych doświadczeń pomiarowych i wykrywania usterek, zwiększając umiejętności uczniów w zakresie wykrywania i rozwiązywania usterek.

pasek6

 

 

Oprogramowanie zostało wyposażone w standardowe biblioteki: 

Electrical AC/DC & Motor Control Electrical Power (high voltage) - IEC, NEMA, SAE, JIC.

Biblioteka elektryczna pozwala na tworzenie, symulowanie i rozwiązywanie problemów z obwodami elektrycznymi. Oferuje szeroki wachlarz komponentów do tworzenia obwodów sterowania silników AC/DC, od podstawowych do zaawansowanych. Obsługuje standardy IEC, NEMA, JIC i SAE. Realistyczne narzędzia pomiarowe, takie jak multimetr, miernik cęgowy i oscyloskop, mogą być wykorzystane do odtworzenia rzeczywistych procesów pomiarowych i wykrywania usterek, zwiększając umiejętności uczniów w zakresie rozwiązywania problemów.


Aktywuj awarie komponentów przez zdefiniowane warunki lub ręcznie podczas symulacji, korzystając z funkcji rozwiązywania usterek. Urządzenia Soft Starters i napędy o zmiennej i regulowanej prędkości (VFD) od takich producentów, jak Siemens™, Allen Bradley™, WEG™ itp. są wstępnie przygotowane i gotowe do symulacji.


Użytkownicy mogą umieścić obraz rzeczywistego komponentu przed symbolem, aby utworzyć widok schematu połączeń. Od momentu pojawienia się symbolu Automation Studio™ za obrazem, symulacja może być kontynuowana, a pomiary mogą być wykonywane na obwodach. Komponenty mogą być również przechowywane w niestandardowej bibliotece w celu odtworzenia programu szkoleniowego dla elektryków. Gotowa do użycia zawartość do nauczania i szkolenia w zakresie konkretnych komponentów i urządzeń elektrycznych jest publicznie dostępna zgodnie ze specyfikacjami producentów OEM z katalogów producentów.

 

Previous Next
 

 Biblioteki logiki drabinkowej PLC umożliwiają tworzenie układów PLC i rozwiązywanie możliwych problemów. Oferuje szeroką gamę komponentów Allen Bradley™, Siemens™, LSIS i IEC61131-3. Można ich używać do sterowania dowolnymi obwodami w Automation Studio™ za pomocą czujników, solenoidów, świateł, przełączników i innych elementów.


Obwód PLC może być używany do sterowania dowolnymi innymi urządzeniami wchodzącymi w skład Automation Studio™, umożliwiając uczniom lepsze zrozumienie interakcji pomiędzy różnymi technologiami. Systemy wirtualne, takie jak transportery, sygnalizacja świetlna, winda, system "pick and place" są zapewnione w taki sposób, że studenci mogą tworzyć swoją strukturę logiczną poprzez uruchamianie wejść/wyjść w celu uruchomienia tych systemów!


Można również połączyć się z prawdziwymi urządzeniami (PLC, Arduino, itp.) za pomocą komunikacji OPC.

 

Previous Next
 

Biblioteka hydrauliczna jest zgodna z normami ISO 1219-1:1991/2012 i 1219-2:1991/2012. Dzięki Automation Studio™ można tworzyć, symulować i rozwiązywać problemy z obwodami hydraulicznymi lub elektrohydraulicznymi. Oferuje ona szeroki wachlarz komponentów do tworzenia systemów od podstawowych do zaawansowanych.


Użytkownicy mogą zmieniać parametry dowolnego komponentu w celu odzwierciedlenia własnych rozwiązań lub zadań. Można konfigurować parametry symulacji, takie jak obciążenia zewnętrzne, nieszczelności, lepkość i charakterystyki termiczne, w zależności od potrzeb, aby zilustrować wpływ na przepływ i ciśnienie. Łatwe tworzenie własnej biblioteki z wymaganymi komponentami i obwodami specyficznymi dla danego ćwiczenia lub laboratorium.

Biblioteka ta umożliwia łatwe tworzenie cyfrowych odpowiedników realnych i szkoleniowych urządzeń sprzętowych. Pozwala odtworzyć zachowanie pomocy dydaktycznych poprzez dopasowanie parametrów komponentów. Istnieje również możliwość dodawania zdjęć jako referencji dla uczniów.


Materiały dydaktyczne są gotowe do wykorzystania w trakcie nauczania i szkolenia w zakresie konkretnych komponentów i urządzeń hydraulicznych, dostępnych publicznie zgodnie ze specyfikacjami OEM. Dostęp do szerokiego wachlarza wstępnie skonfigurowanych komponentów, które zachowują się zgodnie ze specyfikacjami WUO z Katalogów Producentów.

Moduł Sizing sheets zapewnia łatwy dostęp do stosowanych równań z definicją parametrów, pozwalając na wymiarowanie komponentów według potrzeb.

 

Previous Next
 

Zgodnie z normami ISO 1219-1:1991/2012 i 1219-2:1991/2012, biblioteka Pneumatic oferuje wstępnie skonfigurowane komponenty potrzebne do projektowania, symulacji i rozwiązywania specyficznych problemów różnych systemów, co czyni Automation Studio™ najlepszym pneumatycznym symulatorem.


Użytkownicy mogą zmieniać parametry dowolnych komponentów tak, aby odzwierciedlały one ich własne cele lub zadania. Można skonfigurować parametry symulacji w zależności od potrzeb, aby zilustrować wpływ na przepływ i ciśnienie.


Z łatwością stwórz swoją własną pneumatyczną bibliotekę z wymaganymi elementami i obwodami specyficznymi dla danego ćwiczenia lub laboratorium.


Stwórz cyfrowe odpowiedniki swoich pomocy dydaktycznych. Odtwórz zachowanie układów szkoleniowych poprzez dopasowanie parametrów komponentów. Można również dodać zdjęcia jako odniesienie dla uczniów.

Moduł Sizing Sheets zapewnia łatwy dostęp do stosowanych równań z definicją parametrów, pozwalając na wymiarowanie komponentów według potrzeb.


Treści są gotowe do wykorzystania w nauczaniu i szkoleniu w zakresie konkretnych komponentów i urządzeń pneumatycznych dostępnych publicznie zgodnie ze specyfikacjami OEM. Dostęp do szerokiego wachlarza wstępnie skonfigurowanych komponentów, które zachowują się zgodnie ze specyfikacjami OEM z katalogów producentów.

 

Previous Next
 

Biblioteka ta jest wyposażona w standardowe urządzenia, takie jak falowniki, bramki logiczne, przerzutniki, liczniki, komparatory, przełączniki, diody LED, wyświetlacz 7-segmentowe, dekodery, multipleksery, itp.

Ze względu na zastosowanie przekaźników wyjściowych, moduł ten można również wykorzystać do współpracy z innymi technologiami.

 
Previous Next
 

Sekwencyjne grafy funkcyjne (SFC) / GRAFCET i tekst strukturalny to wybrane metody łatwego i efektywnego projektowania strukturalnego sterowania automatyką.

Automation Studio™ umożliwia eksportowanie wykresu funkcji sekwencyjnych (SFC) / GRAFCET do kilku formatów, w tym Siemens™ S7 PLC i XML.

 

Previous Next
 

Block Diagram jest graficznym narzędziem służącym do tworzenia modeli matematycznych zachowań dynamicznych dla wszystkich technologii, algorytmów sterowania i niestandardowych komponentów.


Łącząc różne komponenty blokowe dostępne w tej bibliotece, użytkownicy mają swobodę w tworzeniu specyficznych modeli matematycznych, które reprezentują zachowanie każdej technologii. Korzystając z tej możliwości modelowania, można tworzyć własne komponenty, które wzbogacą modele wszystkich warsztatów.


Przeprowadzaj bardziej dogłębne symulacje poprzez modelowanie zjawisk fizycznych, takich jak opór powietrza, tarcie, poślizg, itp.


Twórz i testuj pętle sterujące z systemami wielotechnologicznymi, korzystając z Warsztatu Schematu Blokowego.  W ten sposób użytkownicy mogą obserwować wpływ modyfikacji parametrów algorytmów na charakterystykę maszyny. Pomaga to lepiej zrozumieć zachowanie systemu w złożonych aplikacjach, poprawić wydajność i zapobiec problemom z wyprzedzeniem.

 

Previous Next

 

Zapytaj o produkt