Siła ścinająca w belce

Nr kat.: STS3
Liczba odwiedzin: 2021
Typ urządzenia Moduł eksperymentalny - wymaga jednostki podstawowej
Poziom kształcenia Uniwersytet techniczny/Politechnika
Wymagane wyposażenie dodatkowe Rama podstawowa STS1 (strona produktukarta katalogowa angielska)
Opcjonalne wyposażenie dodatkowe
---
Karta katalogowa produktu (ENG) Link »»»
Katalog produktów producenta Link »»»

STS3 siła ścinająca w belce

Moduł do badania siły ścinającej w belce (STS3) jest jednym z całej serii modułów eksperymentalnych z zakresu wytrzymałości materiałów i konstrukcji (STS). Elementem łączącym wszystkie moduły jest rama (STS1). Umożliwia ona zamontowanie jednego z modułów, ale także prostą w przeprowadzeniu ich wymianę. Dzięki temu do kilku modułów można zakupić tylko jedną ramę i ograniczyć koszty lub zakupić oddzielną ramę dla każdego z modułów i mieć w pełni niezależne stanowiska dydaktyczne.

 

Moduł po zamocowaniu na ramie, umożliwia wprowadzenie studentów w zagadnienie wpływu obciążeń na wartość siły ścinającej w belce. Użytkownik obciąża wieszaki rozmieszczone wzdłuż belki odważnikami. Belka wsparta jest na dwóch podporach. Jedna z nich umożliwia belce ruch kątowy, czyli jest podporą przegubową nieprzesuwną (obrotową). Druga natomiast umożliwia ruch poziomy/postępowy, więc jest to tzw. łyżwa pozioma (podpora rolkowa). Czujnik obciążenia wbudowano w przegubowo zamocowany element o kształcie równolgełoboku. Znajduje się on w punkcie przecięcia belki w połowie długości pomiarowej i umożliwia pomiar siły ścinającej spowodowanej obciążeniem. Belkę przedłużono tak, aby jej długość "wisząca" za podporą obrotową umożliwiała uzyskanie w punkcie przecięcia siły ścinającej o dodatniej lub ujemnej wartości.

 

Każda z podpór wyposażona jest we wskaźniki korespondujące ze skalą liniową umieszczoną na ramie ułatwiając precyzyjne pozycjonowanie. Studenci wykorzystują równania z dołączonego podręcznika do teoretycznego oszacowania wartości siły ścinającej spowodowanego zadanym obciążeniem. Otrzymane wartości następnie porównują z wynikami przeprowadzonych pomiarów oraz uczą się kreślć linie wpływu i krzywe sił ścinających. W ten sposób weryfikuje się praktyczną zasadność stosowania wzorów teoretycznych oraz dokładność wyników pomiarów.

 

W zestawie dostarczone są komponenty umożliwiające przyłożenie obciążenia równomiernie rozłożonego (ciągłego) na przestrzeni między podporami. Porównanie wpływu obciążenia równomiernie rozłożonego i punktowego jest istotne w procesie kształcenia.

 

Czujnik obciążenia podłączany jest do modułu USB ramy STS1. Po podłączeniu go do komputera dane pomiarowe automatycznie przesyłane są do oprogramowania VDAS®.

 

Badanie siły ścinającej w belce jest niezwykle ważnym obszarem wiedzy.

W naszej ofercie można znaleźć urządzenia stanowiące naturalną kontynuację dla tego zagadnienia.

Zobacz również:

 

Gwarancja: 5 lat

W zestawie dołączona instrukcja obsługi z opracowaniem przykładowych eksperymentów.


Film prezentujący funkcje modułu STS3:

STS3 oprogramowanie VDAS v2

 

Rama STS1, czyli podstawa dla każdego z modułów serii STS, dostarczana jest w zestawie z hubem USB, umożliwiającym podłączenie modułu eksperymentalnego do komputera PC. Obsługa połączenia odbywa się z wykorzystaniem oprogramowania VDAS® wyposażonego w dedykowane interfejsy dla poszczególnych modułów i stanowisk dydaktycznych.

 

Interfejs modułu do badania siły ścinającej w belce (STS3):

 • dwie zakładki, umożliwiające przeprowadzenie eksperymentu w trybie akwizycji danych (z podłączeniem modułu STS3) lub w trybie symulacji
 • rozwijana lista, umożliwiającą wybór eksperymentu z obciążeniem punktowym lub obciążeniem ciągłym (rozłożonym równomiernie)
 • edytowalne obszary danych wejściowych i danych wyjściowych obliczeniowych
 • czytelny schemat stanowiska z naniesionymi oznaczeniami

 

Dodatkowo oprogramowanie VDAS® umożliwia wykonanie wielu operacji z wykorzystaniem danych:

 • Wykonywanie pomiarów w interwałach czasowych lub sczytanie wyników w dowolnym momencie
 • Zestawienie danych w tabeli
 • Kreślenie wykresów w czasie rzeczywistym
 • Eksport i import danych w formacie domyślnym - możliwość zapisania wyników eksperymentu i dalszego ich opracowania na innym komputerze bez dostępu do stanowiska badawczego np. przez studentów (oprogramowanie jest darmowe, dostępne do pobrania ze strony producenta)
 • Eksport danych do pliku CSV - możliwość opracowania wyników eksperymentu w arkuszu kalkulacyjnym
 • Możliwość edytowania predefiniowanych formuł oraz wprowadzania własnych
 • Możliwość wprowadzania danych zewnętrznych

 Stanowisko umożliwia przeprowadzenie eksperymentów z zakresu:

 • Siła ścinająca w punkcie przecięcia belki spowodowana obciążeniem punktowym o zmiennej wartości
 • Siła ścinająca w punkcie przecięcia belki spowodowana obciążeniem punktowym o zmiennym punkcie przyłożenia
 • Siła ścinająca w punkcie przecięcia belki spowodowana obciążeniem ciągłym (równomiernie rozłożonym)
 • Linie wpływu i metoda superpozycji

 STS1 rama

Rama do montażu modułów serii STS - STS1

Wytrzymała, a jednocześnie lekka, bo wykonana z aluminium, nastawiana na blat rama do montażu modułów eksperymentalnych z kategorii wytrzymałość materiałów i konstrukcje.

Wymiary i masa:

 • 840 mm x 80 mm x 300 mm, 7 kg

Minimalna powierzchnia blatu:

 • Jak rama STS1: 1500 x 600 mm

Dodatkowo w zestawie:

 • Dwie podpory mocujące belkę o długości 0,8 m, rozpiętość podpór 0,5 m
 • Czujnik obciążenia siły ścinającej wbudowany w centralnym punkcie rozpiętości podpór
 • Przewód
 • Wieszaki do odważników
 • Odważniki: 50 x 20g
 • Dwa pręty do równomiernego rozłożenia obciążenia
 • Pojemnik do przechowywania
 • Instrukcja obsługi z przykładowymi eksperymentami
Film prezentujący serię modułów doświadczalnych z zakresu konstrukcji STS:

Tarnów, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Instytut Politechniczny

W pracowni Instytutu Politechnicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie znajduje się 6 ram STR1 wraz z akcesoriami umożliwiającymi podłączenie do komputera oraz 9 wymiennymi modułami badawczymi:

 

Od czasu dostarczania tych systemów do pracowni w Tarnowie seria STR została zaktualizowana do serii STS. Montaż modułów na ramie STS1 jest teraz jeszcze bardziej intuicyjny, a do tego, w standardzie jest wyposażenie w ujednolicony system akwizycji danych VDAS, więc nie występują dodatkowe akcesoria takiej jak STR1a i STR2000.

 

Ponadto tą samą pracownię wyposażono w różne zestawy z zakresu mechaniki klasycznej - seria ES. Zakupiono 6 ram ES1 oraz 9 wymiennych modułów badawczych:

Zapytaj o produkt