Ugięcia belek i belek wspornikowych

Nr kat.: STS4
Liczba odwiedzin: 2113
Typ urządzenia Moduł eksperymentalny - wymaga jednostki podstawowej
Poziom kształcenia
 • Szkoła średnia techniczna
 • Uniwersytet techniczny/Politechnika
Wymagane wyposażenie dodatkowe Rama podstawowa STS1 (strona produktukarta katalogowa angielska)
Opcjonalne wyposażenie dodatkowe
---
Karta katalogowa produktu (ENG) Link »»»
Katalog produktów producenta

STS4 ugięcia belek i belek wspornikowychModuł do badania ugięcia belek (STS4) jest jednym z całej serii modułów eksperymentalnych z zakresu wytrzymałości materiałów i konstrukcji (STS). Elementem łączącym wszystkie moduły jest rama (STS1). Umożliwia ona zamontowanie jednego z modułów, ale także prostą w przeprowadzeniu ich wymianę. Dzięki temu do kilku modułów można zakupić tylko jedną ramę i ograniczyć koszty lub zakupić oddzielną ramę dla każdego z modułów i mieć w pełni niezależne stanowiska dydaktyczne.

 

Moduł po zamocowaniu na ramie, umożliwia wprowadzenie studentów w zagadnienia sprężystości belek i belek wspornikowych. Użytkownik wybiera jedną z dostarczonych w zestawie belek i umieszcza ją na podporach. Zależnie od założeń eksperymentu belka może być wsparta tylko na jednym końcu (belka wspornikowa), lub na dwóch podporach (belka swobodnie podparta, sztywno utwierdzone lub wspornikowa z dodatkową podporą). Każda z podpór wyposażona jest we wskaźniki korespondujące ze skalą liniową umieszczoną na ramie ułatwiając precyzyjne pozycjonowanie.

 

Użytkownik obciąża odważnikami dowolnie rozmieszczone wzdłuż belki wieszaki, a następnie, również w dowolnym punkcie mierzy jej ugięcie. Kolejnym krokiem jest wykorzystanie równań z dołączonego podręcznika do teoretycznego oszacowania ugięcia belki spowodowanego przyłożonym obciążeniem. Otrzymane wartości następnie porównują z wynikami przeprowadzonych pomiarów. W ten sposób weryfikuje się praktyczną zasadność stosowania wzorów teoretycznych oraz dokładność wyników pomiarów.

 

W zestawie dostarczone są belki wykonane z różnych metali oraz o różnych wymiarach przekroju poprzecznego, a samo stanowisko umożliwia regulację efektywnej długości obciążanej belki. Dzięki temu studenci mają możliwość zbadania wpływu na ugięcie belki: sprężystości materiału jej wykonania (moduł Younga), geometrycznego momentu bezwładności (wartość "I") oraz długości.

 

Wskaźnik ugięcia posiada wbudowany wyświetlacz, ale istnieje również możliwość podłączenia go do modułu ramy STS1. Po podłączeniu go do komputera dane pomiarowe automatycznie przesyłane są do oprogramowania VDAS®.

 

Badanie ugięć belek i belek wspornikowych jest niezwykle ważnym obszarem wiedzy.

W naszej ofercie można znaleźć urządzenia stanowiące naturalną kontynuację tego zagadnienia.

Zobacz również:

 

Gwarancja: 5 lat

W zestawie dołączona instrukcja obsługi z opracowaniem przykładowych eksperymentów.

 

Film prezentujący serię modułów doświadczalnych z zakresu konstrukcji STS:

STS4 oprogramowanie VDAS v2

 

Rama STS1, czyli podstawa dla każdego z modułów serii STS, dostarczana jest w zestawie z hubem USB, umożliwiającym podłączenie modułu eksperymentalnego do komputera PC. Obsługa połączenia odbywa się z wykorzystaniem oprogramowania VDAS® wyposażonego w dedykowane interfejsy dla poszczególnych modułów i stanowisk dydaktycznych.

 

Interfejs modułu do badania ugięcia belek i belek wspornikowych (STS4):

 • dwie zakładki, umożliwiające przeprowadzenie eksperymentu w trybie akwizycji danych (z podłączeniem modułu STS4) lub w trybie symulacji
 • rozwijana lista, umożliwiającą wybór eksperymentu:
  • belka swobodnie podparta (dwie podpory przesuwne) z obciążeniem punktowym lub ciągłym
  • belka utwierdzona na jednym końcu z podporą przesuwną na drugim z obciążeniem punktowym lub ciągłym
  • belka sztywno utwierdzona (na obu końcach) z obciążeniem punktowym lub ciągłym
  • belka wspornikowa (jeden punkt podparcia, sztywne utwierdzenie) z obciążeniem punktowym lub ciągłym
  • zginanie czyste belki
  • kształt ugięcia
  • zasada wzajemności przemieszczeń Maxwella-Bettiego
 • edytowalne obszary danych wejściowych i danych wyjściowych obliczeniowych
 • czytelny schemat konfiguracji stanowiska do każdego eksperymentu z naniesionymi oznaczeniami

 

Dodatkowo oprogramowanie VDAS® umożliwia wykonanie wielu operacji z wykorzystaniem danych:

 • Wykonywanie pomiarów w interwałach czasowych lub sczytanie wyników w dowolnym momencie
 • Zestawienie danych w tabeli
 • Kreślenie wykresów w czasie rzeczywistym
 • Eksport i import danych w formacie domyślnym - możliwość zapisania wyników eksperymentu i dalszego ich opracowania na innym komputerze bez dostępu do stanowiska badawczego np. przez studentów (oprogramowanie jest darmowe, dostępne do pobrania ze strony producenta)
 • Eksport danych do pliku CSV - możliwość opracowania wyników eksperymentu w arkuszu kalkulacyjnym
 • Możliwość edytowania predefiniowanych formuł oraz wprowadzania własnych
 • Możliwość wprowadzania danych zewnętrznych

 Stanowisko umożliwia przeprowadzenie eksperymentów z zakresu:

 • Zginanie belek i sztywność
 • Ugięcie belki spowodowane obciążeniem skupionym (punktowym) i ciągłym (równomiernie rozłożonym)
 • Wpływ sposobu podparcia końców belki na ugięcie:
  • Belki swobodnie podparte
  • Belki sztywno utwierdzone
  • Belki wspornikowe
  • Belki wspornikowe z podporą
 • Kształt ugięcia belki
 • Wpływ długości belki na ugięcie
 • Wpływ materiału belki na ugięcie - moduł sprężystości wzdłużnej (moduł Younga)
 • Wpływ przekroju poprzecznego belki na ugięcie - geometryczny moment bezwładności (wartość 'I')
 • Czyste zginanie belki
 • zasada wzajemności przemieszczeń Maxwella-Bettiego

 STS1 rama

Rama do montażu modułów serii STS - STS1

Wytrzymała, a jednocześnie lekka, bo wykonana z aluminium, nastawiana na blat rama do montażu modułów eksperymentalnych z kategorii wytrzymałość materiałów i konstrukcje.

Wymiary i masa:

 • 850 mm x 108 mm x 413 mm, 8 kg

Minimalna powierzchnia blatu:

 • Jak rama STS1: 1500 x 600 mm

Dodatkowo w zestawie:

 • Dwie podpory z możliwością podparcia belki na dwa różne sposoby
 • Cyfrowy miernik ugięcia o rozdzielczości 0,01 mm z konstrukcją wsporczą
 • 5 różnych belek o długości 850 mm, wykonanych z:
  • aluminium, 19 x 3,2 mm, 19 x 4,8 mm, 25,4 x 3,2 mm
  • mosiądzu: 25,4 mm x 3,2 mm
  • stali miękkiej: 25,4 mm x 3,2 mm
 • Przewód
 • Wieszaki do odważników (9 szt.)
 • Odważniki: 50 x 20g
 • Klucze imbusowe do mocowania belek
 • Suwmiarka z noniuszem
 • Pojemnik do przechowywania
 • Instrukcja obsługi z przykładowymi eksperymentami

Kielce, Politechnika Świętokrzyska, Wydział Budownictwa i Architektury

Wyposażanie wydziałowej pracowni Politechniki Świętokrzyskiej w sprzęt z zakresu wytrzymałości materiałów i konstrukcji odbywa się w ramach już wieloletniej współpracy naszej firmy z tą uczelnią. Pośród urządzeń, które już dostarczyliśmy można znaleźć Trzy ramy do montażu modułów badawczych z zakresu konstrukcji (STR1) z cyfrowymi wyświetlaczami sił (STR1a) i modułami umożliwiającymi podłączenie systemów do komputera (STR2000). Od czasu dostarczania tych systemów do pracowni Politechniki Świętokrzyskiej seria STR została zaktualizowana do serii STS. Montaż modułów na ramie STS1 jest teraz jeszcze bardziej intuicyjny, a do tego, w standardzie jest wyposażenie w ujednolicony system akwizycji danych VDAS, więc nie występują dodatkowe akcesoria takiej jak STR1a i STR2000.

Na każdej z ram zamocowany jest inny moduł badawczy:

 

Ponadto w pracowni znajdują się:


Koszalin, Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny

W systemy z zakresu konstrukcji (dawną serię STR, zastąpioną przez STS) sukcesywnie wyposażana jest pracownia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej. Uczelnia ta zakupiła kilka ram podstawowych (STR1 - obecnie STS1) z akcesoriami umożliwiającymi podłączenie stanowisk badawczych do komputera oraz 7 wymiennych modułów:

 


Tarnów, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Instytut Politechniczny

W pracowni Instytutu Politechnicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie znajduje się 6 ram STR1 wraz z akcesoriami umożliwiającymi podłączenie do komputera oraz 9 wymiennymi modułami badawczymi:

 

Od czasu dostarczania tych systemów do pracowni w Tarnowie seria STR została zaktualizowana do serii STS. Montaż modułów na ramie STS1 jest teraz jeszcze bardziej intuicyjny, a do tego, w standardzie jest wyposażenie w ujednolicony system akwizycji danych VDAS, więc nie występują dodatkowe akcesoria takiej jak STR1a i STR2000.

 

Ponadto tą samą pracownię wyposażono w różne zestawy z zakresu mechaniki klasycznej - seria ES. Zakupiono 6 ram ES1 oraz 9 wymiennych modułów badawczych:

Zapytaj o produkt