Naprężenia zginające w belce

Nr kat.: STS5
Liczba odwiedzin: 2147
Typ urządzenia Moduł eksperymentalny - wymaga jednostki podstawowej
Poziom kształcenia Uniwersytet techniczny/Politechnika
Wymagane wyposażenie dodatkowe Rama podstawowa STS1 (strona produktukarta katalogowa angielska)
Opcjonalne wyposażenie dodatkowe
---
Karta katalogowa produktu (ENG) Link »»»
Katalog produktów producenta

STS5 naprężenie zginające w belce

Moduł do badania naprężeń zginających w belce (STS5) jest jednym z całej serii modułów eksperymentalnych z zakresu wytrzymałości materiałów i konstrukcji (STS). Elementem łączącym wszystkie moduły jest rama (STS1). Umożliwia ona zamontowanie jednego z modułów, ale także prostą w przeprowadzeniu ich wymianę. Dzięki temu do kilku modułów można zakupić tylko jedną ramę i ograniczyć koszty lub zakupić oddzielną ramę dla każdego z modułów i mieć w pełni niezależne stanowiska dydaktyczne.

 

Moduł po zamocowaniu na ramie, umożliwia wprowadzenie studentów w zagadnienia naprężeń zginających powstających w różnych miejscach w belce pod wpływem obciążenia. Użytkownik przykłada obciążenie do odwróconej belki teowej wspartej na dwóch podporach. Do belki, na różnych wysokościach przymocowano tensometry, za pomocą których mierzone jest naprężenie. Wartość obciążenia mierzona jest za pomocą czujnika obciążenia znajdującego się w połowie rozpiętości pomiarowej belki. 

 

Studenci wykonują pomiar naprężenia powstałego w wyniku obciążenia belki. Kolejnym krokiem jest wykorzystanie równań z dołączonego podręcznika do teoretycznego oszacowania naprężeń i momentów gnących spowodowanych zadanym obciążeniem. Otrzymane wartości następnie porównują z wynikami przeprowadzonych pomiarów. W ten sposób weryfikuje się praktyczną zasadność stosowania wzorów teoretycznych oraz dokładność wyników pomiarów. W zestawie dostarczono suwmiarkę z noniuszem w celu dokłądnego zwymiarowania belki.

 

Tensometry, po przepuszczeniu sygnału przez wzmacniacz, przekazują informację o naprężeniu do modułu USB ramy STS1. Po podłączeniu go do komputera dane pomiarowe automatycznie przesyłane są do oprogramowania VDAS®.

 

Badanie naprężeń zginających w belce jest niezwykle ważnym obszarem wiedzy.

W naszej ofercie można znaleźć urządzenia stanowiące naturalną kontynuację dla tego zagadnienia.

Zobacz również:

 

Gwarancja: 5 lat

W zestawie dołączona instrukcja obsługi z opracowaniem przykładowych eksperymentów.

 

Film prezentujący moduł STS5:

STS5 oprogramowanie VDAS 2

 

Rama STS1, czyli podstawa dla każdego z modułów serii STS, dostarczana jest w zestawie z hubem USB, umożliwiającym podłączenie modułu eksperymentalnego do komputera PC. Obsługa połączenia odbywa się z wykorzystaniem oprogramowania VDAS® wyposażonego w dedykowane interfejsy dla poszczególnych modułów i stanowisk dydaktycznych.

 

Interfejs modułu do badania naprężeń zginających w belce (STS5):

 • dwie zakładki, umożliwiające przeprowadzenie eksperymentu w trybie akwizycji danych (z podłączeniem modułu STS5) lub w trybie symulacji
 • edytowalne obszary danych wejściowych i danych wyjściowych obliczeniowych, w tym odczyty wartości ze wszystkich 9 tensometrów
 • czytelny schemat konfiguracji stanowiska z naniesionymi oznaczeniami

 

Dodatkowo oprogramowanie VDAS® umożliwia wykonanie wielu operacji z wykorzystaniem danych:

 • Wykonywanie pomiarów w interwałach czasowych lub sczytanie wyników w dowolnym momencie
 • Zestawienie danych w tabeli
 • Kreślenie wykresów w czasie rzeczywistym
 • Eksport i import danych w formacie domyślnym - możliwość zapisania wyników eksperymentu i dalszego ich opracowania na innym komputerze bez dostępu do stanowiska badawczego np. przez studentów (oprogramowanie jest darmowe, dostępne do pobrania ze strony producenta)
 • Eksport danych do pliku CSV - możliwość opracowania wyników eksperymentu w arkuszu kalkulacyjnym
 • Możliwość edytowania predefiniowanych formuł oraz wprowadzania własnych
 • Możliwość wprowadzania danych zewnętrznych

 Stanowisko umożliwia przeprowadzenie eksperymentów z zakresu:

 • Zależność odkształcenia od naprężenia
 • Wykorzystanie tensometrów jako przyrządów pomiarowych
 • Wyznaczanie osi obojętnej przekroju - eksperymentalne i obliczeniowe
 • Badanie wpływu wymiarów przekroju poprzecznego belki na geometryczny moment bezwładności (wartość "I") i umiejscowienie osi obojętnej

 STS1 rama

Rama do montażu modułów serii STS - STS1

Wytrzymała, a jednocześnie lekka, bo wykonana z aluminium, nastawiana na blat rama do montażu modułów eksperymentalnych z kategorii wytrzymałość materiałów i konstrukcje.

Wymiary i masa:

 • 850 mm x 130 mm x 500 mm, 14 kg

Minimalna powierzchnia blatu:

 • Jak rama STS1: 1500 x 600 mm

Dodatkowo w zestawie:

 • Dwie podpory belki
 • Belka teowa (przekrój w kształcie litery T) z dziewięcioma tensometrami, o długości 0,85 m i rozpiętości pomiarowej 0,7 m
 • Wzmacniacz tensometryczny, 16 wejść
 • Czujnik obciążenia o maksymalnej pojemności 650 N
 • Dziewięć przewodów tensometrycznych o długości 1 m
 • Dwa przewody
 • Klucze imbusowe do mocowania belek
 • Suwmiarka z noniuszem
 • Kątomierz
 • Pojemnik do przechowywania
 • Instrukcja obsługi z przykładowymi eksperymentami

Tarnów, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Instytut Politechniczny

W pracowni Instytutu Politechnicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie znajduje się 6 ram STR1 wraz z akcesoriami umożliwiającymi podłączenie do komputera oraz 9 wymiennymi modułami badawczymi:

 

Od czasu dostarczania tych systemów do pracowni w Tarnowie seria STR została zaktualizowana do serii STS. Montaż modułów na ramie STS1 jest teraz jeszcze bardziej intuicyjny, a do tego, w standardzie jest wyposażenie w ujednolicony system akwizycji danych VDAS, więc nie występują dodatkowe akcesoria takiej jak STR1a i STR2000.

 

Ponadto tą samą pracownię wyposażono w różne zestawy z zakresu mechaniki klasycznej - seria ES. Zakupiono 6 ram ES1 oraz 9 wymiennych modułów badawczych:

Film prezentujący konfigurację modułu STS5 i procedurę przeprowadzania jednego z eksperymentów:

 

Film prezentujący serię modułów doświadczalnych z zakresu konstrukcji STS:

Zapytaj o produkt