Skręcanie prętów

Nr kat.: STS6
Liczba odwiedzin: 1922
Typ urządzenia Moduł eksperymentalny - wymaga jednostki podstawowej
Poziom kształcenia
 • Szkoła średnia techniczna
 • Uniwersytet techniczny/Politechnika
Wymagane wyposażenie dodatkowe Rama podstawowa STS1 (strona produktukarta katalogowa angielska)
Opcjonalne wyposażenie dodatkowe
---
Karta katalogowa produktu (ENG) Link »»»
Katalog produktów producenta

STS6 skręcanie prętów

Moduł do badania skręcania prętów (STS6) jest jednym z całej serii modułów eksperymentalnych z zakresu wytrzymałości materiałów i konstrukcji (STS). Elementem łączącym wszystkie moduły jest rama (STS1). Umożliwia ona zamontowanie jednego z modułów, ale także prostą w przeprowadzeniu ich wymianę. Dzięki temu do kilku modułów można zakupić tylko jedną ramę i ograniczyć koszty lub zakupić oddzielną ramę dla każdego z modułów i mieć w pełni niezależne stanowiska dydaktyczne.

 

Moduł po zamocowaniu na ramie, umożliwia wprowadzenie studentów w zagadnienia sprężystych odkształceń skrętnych występujących w rurach i prętach pełnych. Użytkownik wybiera jeden z dołączonych w zestawie prętów i mocuje go w obejmach zaciskowych stanowiska. Odległość między obejmami jest regulowana, dzięki czemu stanowisko umożliwia przeprowadzanie badań skręcania na odcinkach prętów o różnej długości. Platformy obejm mocujących wyposażono we wskaźniki korespondujące ze skalą liniową ramy STS1, co ułatwia ich precyzyjne rozmieszczenie. 

 

Po przygotowaniu stanowiska studenci przykładają do pręta obciążenie skręcające za pomocą obejmy wyposażonej w potencjometr mierzący kąt skręcenia. Drugi z uchwytów mocujących został wyposażony w czujnik obciążenia, aby zmierzyć wartość momentu skręcającego. Kolejnym krokiem badań jest wykorzystanie równań z dołączonego podręcznika do teoretycznego oszacowania kąta skręcenia i momentu skręcającego spowodowanych zadanym obciążeniem. Otrzymane wartości następnie porównuje się z wynikami przeprowadzonych pomiarów. W ten sposób studenci weryfikują praktyczną zasadność stosowania wzorów teoretycznych oraz dokładność wyników pomiarów.

 

W zestawie znajduje się zestaw prętów umożliwiających zbadanie wpływu materiału wykonania oraz struktury pręta (pręt pełny lub rura) na parametry sprężystości skrętnej i biegunowy, geometryczny moment bezwładności (parametr J). Istotna z punktu widzenia zarówno praktyki, jak i teorii jest również możliwość regulacji długości efektywnej pręta.

 

Zarówno potencjometr jak i czujnik obciążenia są podłączane do modułu USB ramy STS1. Po podłączeniu go do komputera dane pomiarowe automatycznie przesyłane są do oprogramowania VDAS®.

 

Badanie skręcania prętów jest niezwykle ważnym obszarem wiedzy.

W naszej ofercie można znaleźć urządzenia stanowiące naturalną kontynuację tego zagadnienia.

Zobacz również:

 

Gwarancja: 5 lat

W zestawie dołączona instrukcja obsługi z opracowaniem przykładowych eksperymentów.

 

Film prezentujący serię modułów doświadczalnych z zakresu konstrukcji STS:

STS6 oprogramowanie VDAS v2

 

Rama STS1, czyli podstawa dla każdego z modułów serii STS, dostarczana jest w zestawie z hubem USB, umożliwiającym podłączenie modułu eksperymentalnego do komputera PC. Obsługa połączenia odbywa się z wykorzystaniem oprogramowania VDAS® wyposażonego w dedykowane interfejsy dla poszczególnych modułów i stanowisk dydaktycznych.

 

Interfejs modułu do badania skręcania prętów (STS6):

 • dwie zakładki, umożliwiające przeprowadzenie eksperymentu w trybie akwizycji danych (z podłączeniem modułu STS6) lub w trybie symulacji
 • rozwijalną listę umożliwiającą wybór typ badanego prętu: pręt pełny, lub rura (pusta w środku)
 • edytowalne obszary danych wejściowych i danych wyjściowych obliczeniowych, z możliwością wyboru materiału pręta: aluminium, mosiądz, stal, inne (możliwość podania wartości modułu sprężystości)
 • czytelny schemat konfiguracji stanowiska z naniesionymi oznaczeniami

 

Dodatkowo oprogramowanie VDAS® umożliwia wykonanie wielu operacji z wykorzystaniem danych:

 • Wykonywanie pomiarów w interwałach czasowych lub sczytanie wyników w dowolnym momencie
 • Zestawienie danych w tabeli
 • Kreślenie wykresów w czasie rzeczywistym
 • Eksport i import danych w formacie domyślnym - możliwość zapisania wyników eksperymentu i dalszego ich opracowania na innym komputerze bez dostępu do stanowiska badawczego np. przez studentów (oprogramowanie jest darmowe, dostępne do pobrania ze strony producenta)
 • Eksport danych do pliku CSV - możliwość opracowania wyników eksperymentu w arkuszu kalkulacyjnym
 • Możliwość edytowania predefiniowanych formuł oraz wprowadzania własnych
 • Możliwość wprowadzania danych zewnętrznych

 Stanowisko umożliwia przeprowadzenie eksperymentów z zakresu:

 • Omówienie zagadnienia skręcania prętów
 • Zależnośc między długością pręta a kątem skręcenia
 • Wpływ materiału wykonania pręta na odkształcenie kątowe - współczynnik sprężystości poprzecznej (moduł Kirchhoffa - G)
 • Wpływ wymiarów przekroju poprzecznego pręta na skręcanie - biegunowy geometryczny moment bezwładności (J)
 • porównanie odkształcenia kątowego w porównywalnych prętach: pełnym i rurze
 • Porównanie rur i prętów pełnych zestawiając masę pręta na jednostkę długości i wytrzymałość na skręcanie

 STS1 rama

Rama do montażu modułów serii STS - STS1

Wytrzymała, a jednocześnie lekka, bo wykonana z aluminium, nastawiana na blat rama do montażu modułów eksperymentalnych z kategorii wytrzymałość materiałów i konstrukcje.

Wymiary i masa:

 • 850 mm x 130 mm x 500 mm, 14 kg

Minimalna powierzchnia blatu:

 • Jak rama STS1: 1500 x 600 mm

Dodatkowo w zestawie:

 • Dwa uchwyty zaciskowe do mocowania prętów
  • Jeden z precyzyjnym potencjometrem umożliwiającym dokładny pomiar kąta skręcenia (zakres pomiaru 0 do 25 stopni)
  • Drugi z czujnikiem obciążenia umożliwiającym pomiar momentu skręcającego (zakres pomiaru do 1 N/m)
 • 3 pręty o długości 700 mm i średnicy zewnętrznej 3 mm
  • 1 x pręt mosiężny (pełny)
  • 1 x pręt mosiężny (rura)
  • 1 x pręt stalowy (pełny)
 • Dwa przewody
 • Klucze imbusowe do mocowania belek
 • Suwmiarka z noniuszem
 • Pojemnik do przechowywania
 • Instrukcja obsługi z przykładowymi eksperymentami

Koszalin, Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny

W systemy z zakresu konstrukcji (dawną serię STR, zastąpioną przez STS) sukcesywnie wyposażana jest pracownia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej. Uczelnia ta zakupiła kilka ram podstawowych (STR1 - obecnie STS1) z akcesoriami umożliwiającymi podłączenie stanowisk badawczych do komputera oraz 7 wymiennych modułów:

 


Tarnów, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Instytut Politechniczny

W pracowni Instytutu Politechnicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie znajduje się 6 ram STR1 wraz z akcesoriami umożliwiającymi podłączenie do komputera oraz 9 wymiennymi modułami badawczymi:

 

Od czasu dostarczania tych systemów do pracowni w Tarnowie seria STR została zaktualizowana do serii STS. Montaż modułów na ramie STS1 jest teraz jeszcze bardziej intuicyjny, a do tego, w standardzie jest wyposażenie w ujednolicony system akwizycji danych VDAS, więc nie występują dodatkowe akcesoria takiej jak STR1a i STR2000.

 

Ponadto tą samą pracownię wyposażono w różne zestawy z zakresu mechaniki klasycznej - seria ES. Zakupiono 6 ram ES1 oraz 9 wymiennych modułów badawczych:

Zapytaj o produkt