Kratownice z łączeniami przegubowymi

Nr kat.: STS8
Liczba odwiedzin: 2140
Typ urządzenia Moduł eksperymentalny - wymaga jednostki podstawowej
Poziom kształcenia Uniwersytet techniczny/Politechnika
Wymagane wyposażenie dodatkowe Rama podstawowa STS1 (strona produktukarta katalogowa angielska)
Opcjonalne wyposażenie dodatkowe Dodatkowy zespół obciążający - STS8a
Karta katalogowa produktu (ENG) Link »»»
Katalog produktów producenta

STS8 kratownica z łączeniami przegubowymi

Moduł do badania naprężeń i ugięć obciążanych konstrukcji kratownicowych (STS8) jest jednym z całej serii modułów eksperymentalnych z zakresu wytrzymałości materiałów i konstrukcji (STS). Elementem łączącym wszystkie moduły jest rama (STS1). Umożliwia ona zamontowanie jednego z modułów, ale także prostą w przeprowadzeniu ich wymianę. Dzięki temu do kilku modułów można zakupić tylko jedną ramę i ograniczyć koszty lub zakupić oddzielną ramę dla każdego z modułów i mieć w pełni niezależne stanowiska dydaktyczne.

 

Moduł po zamocowaniu na ramie, umożliwia wprowadzenie studentów w zagadnienia rozkładu sił i ugięć spowodowanych obciążeniem w czterech rodzajach kratownic, o prętach łączonych przegubowo. Użytkownik przykłada do konstrukcji kratownicowej obciążenie i mierzy jego wartość za pomocą dedykowanego modułu obciążeniowego. Kratownica wsparta jest na podporach różnego rodzaju. Każdy z prętów posiada przymocowany tensometr, co umożliwia wykonanie pomiaru sił, a cyfrowy miernik mierzy ugięcie kratownicy.

 

Wyniki badań porównywane są z wartościami teoretycznymi sił i ugięć uzyskanymi na podstawie równań zawartych w dołączonym podręczniku. W ten sposób studenci weryfikują praktyczną zasadność stosowania wzorów teoretycznych oraz dokładność wyników pomiarów. Istnieje możliwość wyposażenia stanowiska w dodatkowy moduł obciążenia (STS8a), dzięki czemu np. w doświadczeniu dotyczącym obciążenia więźby dachowej można przyłożyć dodatkowe obciążenie boczne. Każdy z modułów obciążeniowych moży być wykorzystywany do obciążenia kątowego lub do symulacji obciążenia wahliwego.

  

Tensometry podłączane są do wzmacniacza sygnału, który razem z czujnikiem obciążenia podłączany jest do modułu USB ramy STS1. Po podłączeniu go do komputera dane pomiarowe automatycznie przesyłane są do oprogramowania VDAS® i wyświetlane na ekranie komputera.

 

Badanie obciążalności przegubowych konstrukcji kratownicowych jest niezwykle ważnym obszarem wiedzy.

W naszej ofercie można znaleźć urządzenia stanowiące naturalną kontynuację tego zagadnienia.

Zobacz również:

 

Gwarancja: 5 lat

W zestawie dołączona instrukcja obsługi z opracowaniem przykładowych eksperymentów.

 

Film prezentujący moduł STS8:

STS8 oprogramowanie VDAS v2

 

Rama STS1, czyli podstawa dla każdego z modułów serii STS, dostarczana jest w zestawie z hubem USB, umożliwiającym podłączenie modułu eksperymentalnego do komputera PC. Obsługa połączenia odbywa się z wykorzystaniem oprogramowania VDAS® wyposażonego w dedykowane interfejsy dla poszczególnych modułów i stanowisk dydaktycznych.

 

Interfejs modułu do badania naprężeń i ugięć obciążanych konstrukcji kratownicowych (STS8):

 • dwie zakładki, umożliwiające przeprowadzenie eksperymentu w trybie akwizycji danych (z podłączeniem modułu STS8) lub w trybie symulacji
 • rozwijalną listę umożliwiającą wybór przeprowadzanego eksperymentu, czyli rodzaju kratownicy:
  • kratownica wspornikowa,
  • złożona kratownica wspornikowa,
  • kratownica Warrena,
  • więźba dachowa,
  • więźba dachowa z obciążeniem bocznym,
 • edytowalne obszary danych wejściowych i danych wyjściowych obliczeniowych, z możliwością określenia kąta przyłożenia obciążenia oraz czytelnymi oznaczeniami prętów kratownicy i odpowiadających im tensometrów
 • czytelny schemat konfiguracji stanowiska dla każdego z eksperymentów z naniesionymi oznaczeniami

 

Dodatkowo oprogramowanie VDAS® umożliwia wykonanie wielu operacji z wykorzystaniem danych:

 • Wykonywanie pomiarów w interwałach czasowych lub sczytanie wyników w dowolnym momencie
 • Zestawienie danych w tabeli
 • Kreślenie wykresów w czasie rzeczywistym
 • Eksport i import danych w formacie domyślnym - możliwość zapisania wyników eksperymentu i dalszego ich opracowania na innym komputerze bez dostępu do stanowiska badawczego np. przez studentów (oprogramowanie jest darmowe, dostępne do pobrania ze strony producenta)
 • Eksport danych do pliku CSV - możliwość opracowania wyników eksperymentu w arkuszu kalkulacyjnym
 • Możliwość edytowania predefiniowanych formuł oraz wprowadzania własnych
 • Możliwość wprowadzania danych zewnętrznych

 Stanowisko umożliwia przeprowadzenie eksperymentów z zakresu:

 • Wprowadzenie do notacji Bow'a
 • Wykorzystanie tensometrów do pomiarów naprężeń
 • Siły i ugięcia występujące w kratownicach różnego rodzaju
 • Kratownica Warrena - o kracie trójkątnej
 • Konstrukcja więźby dachowej - Kratownica Howe'a/Pratt'a
 • Proste i złożone kratownice wspornikowe
 • Analiza rozkładu sił w kratownicy metodą równoważenia węzłów i metodą przecięć (Rittera)
 • Analiza ugięć kratownicy metodą energii odkształcenia
 • Obciążenie oddziałujące na więźbę dachową spowodowane przez wiatr
 • Wpływ obciążenia wahliwego na kratownicę wspornikową
 • Zasada superpozycji dla wielu obciążeń (wymagany dodatkowy moduł obciążenia STS8a)

 STS1 rama

Rama do montażu modułów serii STS - STS1

Wytrzymała, a jednocześnie lekka, bo wykonana z aluminium, nastawiana na blat rama do montażu modułów eksperymentalnych z kategorii wytrzymałość materiałów i konstrukcje.

STR8a 04

Moduł obciążenia do modułu STS8 – STS8a

Dodatkowy moduł obciążeniowy, umożliwiający rozbudowanie bazy doświadczeń wykonywanych na module STS8 do badania obciążeń w kratownicach z łączeniami przegubowymi.

 

Wymiary i masa:

 • 850 mm x 80 mm x 625 mm, 17 kg

Minimalna powierzchnia blatu:

 • Jak rama STS1: 1500 x 600 mm

Dodatkowo w zestawie:

 • Wzmacniacz sygnału tensometrów, 16 wejść
 • Podpory przegubowe i rolkowe
 • Dodatkowy, pionowy element ramy wsporczej
 • Ramię trójścienne ze wskaźnikiem cyfrowym o rozdzielczości 0,001 mm
 • Trzy przewody
 • Pręty kratownicy o przekroju kwadratowym:
  • 7 długich
  • 4 średnie
  • 2 krótkie
 • Przeguby łączące - 8 sztuk
 • Czujnik obciążenia - max. 650 N
 • Imbus do skręcania połączeń
 • Pojemniki do przechowywania elementów głównych zestawu i prętów kratownicy
 • Pochyłomierz
 • Instrukcja obsługi z przykładowymi eksperymentami 

Tarnów, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Instytut Politechniczny

W pracowni Instytutu Politechnicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie znajduje się 6 ram STR1 wraz z akcesoriami umożliwiającymi podłączenie do komputera oraz 9 wymiennymi modułami badawczymi:

 

Od czasu dostarczania tych systemów do pracowni w Tarnowie seria STR została zaktualizowana do serii STS. Montaż modułów na ramie STS1 jest teraz jeszcze bardziej intuicyjny, a do tego, w standardzie jest wyposażenie w ujednolicony system akwizycji danych VDAS, więc nie występują dodatkowe akcesoria takiej jak STR1a i STR2000.

 

Ponadto tą samą pracownię wyposażono w różne zestawy z zakresu mechaniki klasycznej - seria ES. Zakupiono 6 ram ES1 oraz 9 wymiennych modułów badawczych:

Film prezentujący serię modułów doświadczalnych z zakresu konstrukcji STS:
 

 


Zapytaj o produkt