Łuk trójprzegubowy

Nr kat.: STS9
Liczba odwiedzin: 1789
Typ urządzenia Moduł eksperymentalny - wymaga jednostki podstawowej
Poziom kształcenia Uniwersytet techniczny/Politechnika
Wymagane wyposażenie dodatkowe Rama podstawowa STS1 (strona produktukarta katalogowa angielska)
Opcjonalne wyposażenie dodatkowe
---
Karta katalogowa produktu (ENG) Link »»»
Katalog produktów producenta

STS9 łuk trójprzegubowy

Moduł do badania łuku trujprzegubowego (STS9) jest jednym z całej serii modułów eksperymentalnych z zakresu wytrzymałości materiałów i konstrukcji (STS). Elementem łączącym wszystkie moduły jest rama (STS1). Umożliwia ona zamontowanie jednego z modułów, ale także prostą w przeprowadzeniu ich wymianę. Dzięki temu do kilku modułów można zakupić tylko jedną ramę i ograniczyć koszty lub zakupić oddzielną ramę dla każdego z modułów i mieć w pełni niezależne stanowiska dydaktyczne.

 

Moduł po zamocowaniu na ramie, umożliwia wprowadzenie studentów w zagadnienia reakcji poziomych występujących w łuku trójprzegubowym na skutek obciążenia. Użytkownik przykłada do konstrukcji łuku obciążenie poprzez nakładanie odważników na wieszaki. Łuk wsparty jest na dwóch podporach. Jedna z podpór jest nieprzesuwna i umożliwia przemieszczenie kątowe jednego z przegubów łuku, a druga, to tak zwana łyżwa pozioma i umożliwia przemieszczenie wzdłużne przegubu na drugim końcu. Wbudowany czujnik obciążenia blokuje ruch postępowy łuku i wykonuje pomiar reakcji poziomej spowodowanej przyłożonym obciążeniem. Każda z podpór wyposażona jest we wskaźniki korespondujące ze skalą liniową umieszczoną na ramie ułatwiając precyzyjne pozycjonowanie. Trzeci zespół łożyskowy znajdujący się w wierzchołku łuku stanowi trzeci przegub konstrukcji. 

 

Wyniki badań porównywane są z wartościami teoretycznymi sił spowodowanych obciążeniem uzyskanymi na podstawie równań zawartych w dołączonym podręczniku. Następnie studenci uczą się kreślić linie wpływu i wykresy momentów zginających. W ten sposób weryfikują praktyczną zasadność stosowania wzorów teoretycznych oraz dokładność wyników pomiarów.

 

Badania łuku trójprzegubowego warto móc porównać z:

STS10 - Łuk dwuprzegubowy

STS11 - Łuk bezprzegubowy

 

W zestawie dostarczono dodatkowe odważniki tak, aby umożliwić stworzenie warunków obciążenia ciągłego łuku na całej jego rozpiętości. Jednym z doświadczeń jest porównanie wpływu obciążenia punktowego i ciągłego (rozłożonego równomiernie).

  

Czujnik obciążenia podłączany jest do modułu USB ramy STS1. Po podłączeniu go do komputera dane pomiarowe automatycznie przesyłane są do oprogramowania VDAS® i wyświetlane na ekranie komputera.

 

Gwarancja: 5 lat

W zestawie dołączona instrukcja obsługi z opracowaniem przykładowych eksperymentów.

 

Film prezentujący serię modułów doświadczalnych z zakresu konstrukcji STS:
 

STS9 oprogramowanie VDAS v2

 

Rama STS1, czyli podstawa dla każdego z modułów serii STS, dostarczana jest w zestawie z hubem USB, umożliwiającym podłączenie modułu eksperymentalnego do komputera PC. Obsługa połączenia odbywa się z wykorzystaniem oprogramowania VDAS® wyposażonego w dedykowane interfejsy dla poszczególnych modułów i stanowisk dydaktycznych.

 

Interfejs modułu do badania łuków trójprzegubowych (STS9) posiada:

 • dwie zakładki, umożliwiające przeprowadzenie eksperymentu w trybie akwizycji danych (z podłączeniem modułu STS9) lub w trybie symulacji
 • rozwijaną listę, umożliwiającą wybór eksperymentu z obciążeniem punktowym lub obciążeniem ciągłym (rozłożonym równomiernie)
 • edytowalne obszary danych wejściowych i danych wyjściowych, z możliwością określenia informacji na temat przyłożonego obciążenia
 • czytelny schemat konfiguracji stanowiska dla każdego z eksperymentów z naniesionymi oznaczeniami

 

Dodatkowo oprogramowanie VDAS® umożliwia wykonanie wielu operacji z wykorzystaniem danych:

 • Wykonywanie pomiarów w interwałach czasowych lub sczytanie wyników w dowolnym momencie
 • Zestawienie danych w tabeli
 • Kreślenie wykresów w czasie rzeczywistym
 • Eksport i import danych w formacie domyślnym - możliwość zapisania wyników eksperymentu i dalszego ich opracowania na innym komputerze bez dostępu do stanowiska badawczego np. przez studentów (oprogramowanie jest darmowe, dostępne do pobrania ze strony producenta)
 • Eksport danych do pliku CSV - możliwość opracowania wyników eksperymentu w arkuszu kalkulacyjnym
 • Możliwość edytowania predefiniowanych formuł oraz wprowadzania własnych
 • Możliwość wprowadzania danych zewnętrznych

 Stanowisko umożliwia przeprowadzenie eksperymentów z zakresu:

 • Reakcja pozioma spowodowana pojedynczym obciążeniem punktowym o różnej wartości, przyłożonym do konstrukcji statycznie wyznaczalnej
 • Reakcja pozioma spowodowana pojedynczym obciążeniem punktowym o zmiennym położeniu, przyłożonym do konstrukcji statycznie wyznaczalnej
 • Reakcja pozioma spowodowana obciążeniem równomiernie rozłożonym (ciągłym), przyłożonym do konstrukcji statycznie wyznaczalnej
 • Linie wpływu i metoda superpozycji
 • Linie parcia w łuku
 • Metoda graficzna tworzenia wykresu momentów zginających dla obciążeń punktowych
 • Maksymalne momenty zginające w łuku pod wpływem obciążenia

 STS1 rama

Rama do montażu modułów serii STS - STS1

Wytrzymała, a jednocześnie lekka, bo wykonana z aluminium, nastawiana na blat rama do montażu modułów eksperymentalnych z kategorii wytrzymałość materiałów i konstrukcje.

Wymiary i masa:

 • 660 mm x 100 mm x 320 mm, 6 kg

Minimalna powierzchnia blatu:

 • Jak rama STS1: 1500 x 600 mm

Dodatkowo w zestawie:

 • Dwie podpory łuku mocujące łuk o rozpiętości 0,5 m i wysokości 0,1 m
 • Przewód
 • Dziewięć wieszaków do odważników
 • 50 odważników po 20 g
 • Pojemnik do przechowywania
 • Instrukcja obsługi z przykładowymi eksperymentami 

Tarnów, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Instytut Politechniczny

W pracowni Instytutu Politechnicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie znajduje się 6 ram STR1 wraz z akcesoriami umożliwiającymi podłączenie do komputera oraz 9 wymiennymi modułami badawczymi:

 

Od czasu dostarczania tych systemów do pracowni w Tarnowie seria STR została zaktualizowana do serii STS. Montaż modułów na ramie STS1 jest teraz jeszcze bardziej intuicyjny, a do tego, w standardzie jest wyposażenie w ujednolicony system akwizycji danych VDAS, więc nie występują dodatkowe akcesoria takiej jak STR1a i STR2000.

 

Ponadto tą samą pracownię wyposażono w różne zestawy z zakresu mechaniki klasycznej - seria ES. Zakupiono 6 ram ES1 oraz 9 wymiennych modułów badawczych:

Zapytaj o produkt