Wyboczenie pręta

Nr kat.: STS12
Liczba odwiedzin: 1825
Typ urządzenia Moduł eksperymentalny - wymaga jednostki podstawowej
Poziom kształcenia
 • Szkoła średnia techniczna
 • Uniwersytet techniczny/Politechnika
Wymagane wyposażenie dodatkowe Rama podstawowa STS1 (strona produktukarta katalogowa angielska)
Opcjonalne wyposażenie dodatkowe
---
Karta katalogowa produktu (ENG) Link »»»
Katalog produktów producenta

STS12 wyboczenie pręta

Moduł do badania wyboczenia pręta (STS12) jest jednym z całej serii modułów eksperymentalnych z zakresu wytrzymałości materiałów i konstrukcji (STS). Elementem łączącym wszystkie moduły jest rama (STS1). Umożliwia ona zamontowanie jednego z modułów, ale także prostą w przeprowadzeniu ich wymianę. Dzięki temu do kilku modułów można zakupić tylko jedną ramę i ograniczyć koszty lub zakupić oddzielną ramę dla każdego z modułów i mieć w pełni niezależne stanowiska dydaktyczne.

 

Moduł po zamocowaniu na ramie, umożliwia wprowadzenie studentów w zagadnienia związane z wyboczeniem belek smukłych symulujących "pręty". Użytkownik mocuje jeden z dołączonych w zestawie prętów między dwoma zespołami mocującymi urządzenia. Uchwyt z jednej strony wyposażono w ręczny mechanizm do przykładania obciążenia ściskającego (wyboczającego), a po drugiej stronie znajduje się czujnik obciążenia.

 

Studenci przykładają obciążenie ściskające, mierząc jego wartość i obserwując moment wystąpienia wyboczenia pręta. Wyniki badań porównywane są z wartościami teoretycznymi obciążeń ściskających oszacowanymi na podstawie równań zawartych (w tym bazując na równaniu Eulera) w dołączonym podręczniku. W ten sposób weryfikują praktyczną zasadność stosowania wzorów teoretycznych oraz dokładność wyników pomiarów.

 

W zestawie dostarczono pręty o różnych długościach, aby umożliwić badanie wpływu długości pręta na obciążenie krytyczne (wyboczające). Przewidziano również możliwość stosowania różnych uchwytów mocujących końce prętów (dołączone w zestawie), aby pokazać wpływ tego parametru na wartość obciążenia, ale też kształt wyboczenia pręta. W celu weryfikacji wymiarów przekroju poprzecznego prętów w zestawie dołączono również suwmiarkę.

  

Czujnik obciążenia podłączany jest do modułu USB ramy STS1. Po podłączeniu go do komputera dane pomiarowe automatycznie przesyłane są do oprogramowania VDAS® i wyświetlane na ekranie komputera.

 

Badanie wyboczenia prętów jest niezwykle ważnym obszarem wiedzy.

W naszej ofercie można znaleźć urządzenia stanowiące naturalną kontynuację tego zagadnienia.

Zobacz również:

 

Gwarancja: 5 lat

W zestawie dołączona instrukcja obsługi z opracowaniem przykładowych eksperymentów.

 

Film prezentujący serię modułów doświadczalnych z zakresu konstrukcji STS:
 

STS12 oprogramowanie VDAS v2

 

Rama STS1, czyli podstawa dla każdego z modułów serii STS, dostarczana jest w zestawie z hubem USB, umożliwiającym podłączenie modułu eksperymentalnego do komputera PC. Obsługa połączenia odbywa się z wykorzystaniem oprogramowania VDAS® wyposażonego w dedykowane interfejsy dla poszczególnych modułów i stanowisk dydaktycznych.

 

Interfejs modułu do badania wyboczenia pręta (STS12) posiada:

 • dwie zakładki, umożliwiające przeprowadzenie eksperymentu w trybie akwizycji danych (z podłączeniem modułu STS12) lub w trybie symulacji
 • tryb symulacji umożliwiający predefiniowanie kształtu i wymiarów pręta:
  • pręt o przekroju prostokątnym
  • pręt okrągły
  • belka dwuteowa (kształt litery "I")
  • belka dwuteowa pozioma (kształt litery "H")
 • rozwijaną listę, umożliwiającą wybór eksperymentu poprzez określenie sposobu mocowania końców pręta:
  • Mocowanie przegubowe obu końców
  • Utwierdzenie jednego końca i mocowanie przegubowe drugiego
  • Utwierdzenie obu końców
 • edytowalne obszary danych wejściowych i danych wyjściowych
 • czytelny schemat konfiguracji stanowiska dla każdego z eksperymentów z naniesionymi oznaczeniami

 

Dodatkowo oprogramowanie VDAS® umożliwia wykonanie wielu operacji z wykorzystaniem danych:

 • Wykonywanie pomiarów w interwałach czasowych lub sczytanie wyników w dowolnym momencie
 • Zestawienie danych w tabeli
 • Kreślenie wykresów w czasie rzeczywistym
 • Eksport i import danych w formacie domyślnym - możliwość zapisania wyników eksperymentu i dalszego ich opracowania na innym komputerze bez dostępu do stanowiska badawczego np. przez studentów (oprogramowanie jest darmowe, dostępne do pobrania ze strony producenta)
 • Eksport danych do pliku CSV - możliwość opracowania wyników eksperymentu w arkuszu kalkulacyjnym
 • Możliwość edytowania predefiniowanych formuł oraz wprowadzania własnych
 • Możliwość wprowadzania danych zewnętrznych

 Stanowisko umożliwia przeprowadzenie eksperymentów z zakresu:

 • Zależność obciążenia wyboczającego pręt od jego długości
 • Obciążenie krytyczne wyboczenia pręta (Euler's critical load)
 • Smukłość (pręta ściskanego)
 • Efektywna długość wyboczeniowa pręta
 • Zależność obciążenia wyboczającego pręt od sposobu mocowania jego końców:
  • Mocowanie przegubowe obu końców
  • Utwierdzenie jednego końca i mocowanie przegubowe drugiego
  • Utwierdzenie obu końców

 STS1 rama

Rama do montażu modułów serii STS - STS1

Wytrzymała, a jednocześnie lekka, bo wykonana z aluminium, nastawiana na blat rama do montażu modułów eksperymentalnych z kategorii wytrzymałość materiałów i konstrukcje.

Wymiary i masa:

 • 830 mm x 260 mm x 115 mm, 12 kg

Minimalna powierzchnia blatu:

 • Jak rama STS1: 1500 x 600 mm

Dodatkowo w zestawie:

 • Dwie sekcje: przykładająca obciążenie i do pomiaru obciążenia
 • Zestaw pięciu prętów aluminiowych o różnych długościach - każdy o przekroju 20 mm x 2 mm
 • Wymienne uchwyty mocujące końce prętów
 • Klucze imbusowe
 • Przewód
 • Suwmiarka
 • Pojemnik do przechowywania
 • Instrukcja obsługi z przykładowymi eksperymentami 

Kielce, Politechnika Świętokrzyska, Wydział Budownictwa i Architektury

Wyposażanie wydziałowej pracowni Politechniki Świętokrzyskiej w sprzęt z zakresu wytrzymałości materiałów i konstrukcji odbywa się w ramach już wieloletniej współpracy naszej firmy z tą uczelnią. Pośród urządzeń, które już dostarczyliśmy można znaleźć Trzy ramy do montażu modułów badawczych z zakresu konstrukcji (STR1) z cyfrowymi wyświetlaczami sił (STR1a) i modułami umożliwiającymi podłączenie systemów do komputera (STR2000). Od czasu dostarczania tych systemów do pracowni Politechniki Świętokrzyskiej seria STR została zaktualizowana do serii STS. Montaż modułów na ramie STS1 jest teraz jeszcze bardziej intuicyjny, a do tego, w standardzie jest wyposażenie w ujednolicony system akwizycji danych VDAS, więc nie występują dodatkowe akcesoria takiej jak STR1a i STR2000.

Na każdej z ram zamocowany jest inny moduł badawczy:

 

Ponadto w pracowni znajdują się:

 


Koszalin, Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny

W systemy z zakresu konstrukcji (dawną serię STR, zastąpioną przez STS) sukcesywnie wyposażana jest pracownia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej. Uczelnia ta zakupiła kilka ram podstawowych (STR1 - obecnie STS1) z akcesoriami umożliwiającymi podłączenie stanowisk badawczych do komputera oraz 7 wymiennych modułów:

Zapytaj o produkt