Pręt nadliczbowy kratownicy

Nr kat.: STS17
Liczba odwiedzin: 1594
Typ urządzenia Moduł eksperymentalny - wymaga jednostki podstawowej
Poziom kształcenia Uniwersytet techniczny/Politechnika
Wymagane wyposażenie dodatkowe Rama podstawowa STS1 (strona produktukarta katalogowa angielska)
Opcjonalne wyposażenie dodatkowe
---
Karta katalogowa produktu (ENG) Link »»»
Katalog produktów producenta

STS17 pręt nadliczbowy kratownicy

Moduł do badania konstrukcji kratownicowej z nadliczbowym prętem (STS17) jest jednym z całej serii modułów eksperymentalnych z zakresu wytrzymałości materiałów i konstrukcji (STS). Elementem łączącym wszystkie moduły jest rama (STS1). Umożliwia ona zamontowanie jednego z modułów, ale także prostą w przeprowadzeniu ich wymianę. Dzięki temu do kilku modułów można zakupić tylko jedną ramę i ograniczyć koszty lub zakupić oddzielną ramę dla każdego z modułów i mieć w pełni niezależne stanowiska dydaktyczne.

 

Moduł po zamocowaniu na ramie, umożliwia wprowadzenie studentów w zagadnienia związane z analizą statycznie wyznaczalnych i niewyznaczalnych konstrukcji kratownicowych zbudowanych z przegubowo połączonych przęseł. Kratownica wsparta jest na dwóch podporach. Jedna z nich umożliwia ruch obrotowy (podpora przegubowa nieprzesuwna), a druga ruch obrotowy i poziomy postępowy. Obciążenie przykładane jest do ramy przez przęsło znajdujące się na końcu swobodnym, a przymocowane do każdego przęsła tensometry mierzą powstałe siły w całej konstrukcji. Model wyposażono również w precyzyjny miernik ugięcia. Do przykładania obciążenia służy ręczny zespół obciążający, który jednocześnie wykonuje pomiar wartości obciążenia. Pręt nadliczbowy dołączany do konstrukcji jest za pomocą prostego i szybkiego w obsłudze połączenia śrubowego.

 

Przeprowadzenie badań zaczyna się od przyłożenia obciążenia wstępnego do konstrukcji bez przęsła nadliczbowego. Kratownica jest konstrukcją stabilną i statycznie wyznaczalną (reakcje mogą być obliczone przy użyciu równań równowagi statycznej). Następnie do konstrukcji wprowadzany jest pręt nadliczbowy, co powoduje, że staje się ona statycznie niewyznaczalna, a do określenia reakcji trzeba użyć bardziej zaawansowanych metod analizy, takich jak metoda energii odkształceń. Dla obu przypadków może zostać wykonany porównywalny pomiar odkształcenia (ugięcia) konstrukcji.

 

Wyniki badań porównywane są z wartościami teoretycznymi sił występujących w każdym z przęseł oszacowanymi na podstawie równań zawartych w dołączonym podręczniku. W ten sposób studenci weryfikują praktyczną zasadność stosowania wzorów teoretycznych oraz dokładność wyników pomiarów.

 

Tensometry podłączane są do wzmacniacza sygnału, który razem z czujnikiem obciążenia podłączany jest do modułu USB ramy STS1. Po podłączeniu go do komputera dane pomiarowe automatycznie przesyłane są do oprogramowania VDAS® i wyświetlane na ekranie komputera.

 

Jest to tylko jeden z obszarów badań, które można przeprowadzać na konstrukcjach ramowych i kratownicach dzięki serii stanowisk modułowych STS. Zobacz również:

 

Gwarancja: 5 lat

W zestawie dołączona instrukcja obsługi z opracowaniem przykładowych eksperymentów.

 

Film prezentujący sposób obsługi i funkcjonalności modułu STS17:

STS17 oprogramowanie VDAS v2

Rama STS1, czyli podstawa dla każdego z modułów serii STS, dostarczana jest w zestawie z hubem USB, umożliwiającym podłączenie modułu eksperymentalnego do komputera PC. Obsługa połączenia odbywa się z wykorzystaniem oprogramowania VDAS® wyposażonego w dedykowane interfejsy dla poszczególnych modułów i stanowisk dydaktycznych.

 

Interfejs modułu do badania konstrukcji kratownicowej z prętem nadliczbowym (STS17) posiada:

 • dwie zakładki, umożliwiające przeprowadzenie eksperymentu w trybie akwizycji danych (z podłączeniem modułu STS17) lub w trybie symulacji
 • listę rozwijaną umożliwiającą wybór konstrukcji statycznie wyznaczalnej (bez pręta nadliczbowego) lub statycznie niewyznaczalnej (z prętem nadliczbowym)
 • edytowalne obszary danych wejściowych i danych wyjściowych
 • czytelny schemat konfiguracji stanowiska dla każdego z eksperymentów z naniesionymi oznaczeniami

 

Dodatkowo oprogramowanie VDAS® umożliwia wykonanie wielu operacji z wykorzystaniem danych:

 • Wykonywanie pomiarów w interwałach czasowych lub sczytanie wyników w dowolnym momencie
 • Zestawienie danych w tabeli
 • Kreślenie wykresów w czasie rzeczywistym
 • Eksport i import danych w formacie domyślnym - możliwość zapisania wyników eksperymentu i dalszego ich opracowania na innym komputerze bez dostępu do stanowiska badawczego np. przez studentów (oprogramowanie jest darmowe, dostępne do pobrania ze strony producenta)
 • Eksport danych do pliku CSV - możliwość opracowania wyników eksperymentu w arkuszu kalkulacyjnym
 • Możliwość edytowania predefiniowanych formuł oraz wprowadzania własnych
 • Możliwość wprowadzania danych zewnętrznych

 Stanowisko umożliwia przeprowadzenie eksperymentów z zakresu:

 • Wykorzystanie tensometrów jako przyrządów pomiarowych w doświadczeniach
 • SIły wewnątrz i odkształcenia konstrukcji kratownicowej:
  • statycznie wyznaczalnej
  • statycznie niewyznaczalnej
 • Analiza sił w przęsłach kratownicy za pomocą metod równoważenia węzłów i przecięć (Rittera)
 • Analiza sił w przęsłach kratownicy za pomocą metody energii odkształcenia (ang. strain/energy method)
 • Zalety i wady obu rodzajów rozważanych kratownic

 STS1 rama

Rama do montażu modułów serii STS - STS1

Wytrzymała, a jednocześnie lekka, bo wykonana z aluminium, nastawiana na blat rama do montażu modułów eksperymentalnych z kategorii wytrzymałość materiałów i konstrukcje.

Wymiary i masa:

 • 760 mm x 130 mm x 760 mm, 15 kg

Minimalna powierzchnia blatu:

 • Jak rama STS1: 1500 x 600 mm

Dodatkowo w zestawie:

 • Wzmacniacz odczytów tensometrów, 16 wejść
 • Dwie podpory - obrotowa i rolkowa
 • Dodatkowy element ramy wsporczej
 • Ramię trójścienne ze wskaźnikiem cyfrowym o rozdzielczości 0,001 mm
 • Czujnik obciążenia - max. 650 N
 • Wstępnie złożona rama: 5 przegubów łączących i 8 przęseł o kwadratowym przekroju
 • Trzy przewody
 • Pochyłomierz
 • Klucze imbusowe do skręcania łączeń
 • Pojemnik do przechowywania
 • Instrukcja obsługi z przykładowymi eksperymentami 
Film prezentujący serię modułów doświadczalnych z zakresu konstrukcji STS:

Koszalin, Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny

W systemy z zakresu konstrukcji (dawną serię STR, zastąpioną przez STS) sukcesywnie wyposażana jest pracownia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej. Uczelnia ta zakupiła kilka ram podstawowych (STR1 - obecnie STS1) z akcesoriami umożliwiającymi podłączenie stanowisk badawczych do komputera oraz 7 wymiennych modułów:

Zapytaj o produkt