Podwieszany most belkowy

Nr kat.: STS21
Liczba odwiedzin: 459
Typ urządzenia Moduł eksperymentalny - wymaga jednostki podstawowej
Poziom kształcenia Uniwersytet techniczny/Politechnika
Wymagane wyposażenie dodatkowe Rama podstawowa STS1 (strona produktukarta katalogowa angielska)
Opcjonalne wyposażenie dodatkowe
---
Karta katalogowa produktu (ENG) Link »»»
Katalog produktów producenta Link »»»

STS21 podwieszany most belkowy

Moduł do badania modelu mostu o konstrukcji belkowej podwieszanej (STS21) jest jednym z całej serii modułów eksperymentalnych z zakresu wytrzymałości materiałów i konstrukcji (STS). Elementem łączącym wszystkie moduły jest rama (STS1). Umożliwia ona zamontowanie jednego z modułów, ale także prostą w przeprowadzeniu ich wymianę. Dzięki temu do kilku modułów można zakupić tylko jedną ramę i ograniczyć koszty lub zakupić oddzielną ramę dla każdego z modułów i mieć w pełni niezależne stanowiska dydaktyczne.

 

Moduł po zamocowaniu na ramie, umożliwia wprowadzenie studentów w zagadnienia związane z wpływem obciążeń na reakcje w podporach i łączeniach podwieszanego mostu belkowego, nazywanego też mostem Gerbera. Konstrukcja tego mostu różni się od wielu innych faktem, że jest to układ statycznie wyznaczalny, mimo że mogą w nim występować przęsła centralne o znaczących rozmiarach. Analiza modelu umożliwia nauczenie studentów sprowadzania reakcji mostowych do postaci linii wpływu.

 

Most składa się z dwóch zewnętrznych segnemów kotwiących, z których każdy wsparty jest na dwóch podporach. Segmenty kotwiące posiadają krótkie wypustki/odcinki wspornikowe służące za podpory krótkiego segmentu podwieszanego umieszczanego na środku konstrukcji. Każda z czterech podpór wyposażona jest we wskaźniki korespondujące ze skalą liniową umieszczoną na ramie STS1 ułatwiając precyzyjne pozycjonowanie. W podporach i konstrukcji mostu wbudowaneczujniki obciążenia umożliwiające zmierzenie reakcji mostu na obciążenie.

 

Obciążenie przykładane jest w dowolnej pozycji wzdłuż mostu. Następnie studenci mierzą spowodowane reakcje w podporach mostu oraz między krótkim odcinkiem wspornikowym a segmentem podwieszanym. Wyniki badań porównywane są z wartościami teoretycznymi oszacowanymi na podstawie równań zawartych w dołączonym podręczniku. W ten sposób studenci weryfikują praktyczną zasadność stosowania wzorów teoretycznych oraz dokładność wyników pomiarów.

 

Czujniki obciążenia są podłączane do modułu USB ramy STS1. Po podłączeniu go do komputera dane pomiarowe automatycznie przesyłane są do oprogramowania VDAS® i wyświetlane na ekranie komputera.

 

Jest to tylko jeden z obszarów badań, które można przeprowadzać na mostach i łukach dzięki serii stanowisk modułowych STS. Zobacz również:

 

Gwarancja: 5 lat

W zestawie dołączona instrukcja obsługi z opracowaniem przykładowych eksperymentów.

 

Film prezentujący serię modułów doświadczalnych z zakresu konstrukcji STS:

STS21 oprogramowanie VDAS v2

Rama STS1, czyli podstawa dla każdego z modułów serii STS, dostarczana jest w zestawie z hubem USB, umożliwiającym podłączenie modułu eksperymentalnego do komputera PC. Obsługa połączenia odbywa się z wykorzystaniem oprogramowania VDAS® wyposażonego w dedykowane interfejsy dla poszczególnych modułów i stanowisk dydaktycznych.

 

Interfejs oprogramowania dedykowanego dla modułu do badania reakcji występujących w podwieszanym moście belkowym pod wpływem obciążenia (STS21) posiada:

 • dwie zakładki, umożliwiające przeprowadzenie eksperymentu w trybie akwizycji danych (z podłączeniem modułu STS21) lub w trybie symulacji
 • listę rozwijaną umożliwiającą wybór przeprowadzanego eksperymentu
  • obciążenia punktowe - w do 3 punktach
  • obciążenie ciągłe
  • obciążenia punktowe z regulacją położenia podpór środkowych mostu - tylko w trybie symulacji
 • edytowalne obszary danych wejściowych i danych wyjściowych
  • odczyt reakcji z czujników obciążenia - tryb akwizycji
  • reakcje obliczane na podstawie teorii - tryb symulacji
 • czytelny schemat konfiguracji stanowiska dla każdego z eksperymentów z naniesionymi oznaczeniami

 

Dodatkowo oprogramowanie VDAS® umożliwia wykonanie wielu operacji z wykorzystaniem danych:

 • Wykonywanie pomiarów w interwałach czasowych lub sczytanie wyników w dowolnym momencie
 • Zestawienie danych w tabeli
 • Kreślenie wykresów w czasie rzeczywistym
 • Eksport i import danych w formacie domyślnym - możliwość zapisania wyników eksperymentu i dalszego ich opracowania na innym komputerze bez dostępu do stanowiska badawczego np. przez studentów (oprogramowanie jest darmowe, dostępne do pobrania ze strony producenta)
 • Eksport danych do pliku CSV - możliwość opracowania wyników eksperymentu w arkuszu kalkulacyjnym
 • Możliwość edytowania predefiniowanych formuł oraz wprowadzania własnych
 • Możliwość wprowadzania danych zewnętrznych

 Stanowisko umożliwia przeprowadzenie eksperymentów z zakresu:

 • Wprowadzenie do zagadnień związanych z mostami podwieszanymi belkowymi (most Gerbera)
 • Reakcje w podporach mostu spowodowane zwiększającym się obciążeniem punktowym i obciążeniem ciągłym (rozłożonym równomiernie)
 • Wpływ obciążenia na reakcje w podporach mostu oraz wewnętrzne reakcje między wspornikowymi segmentami kotwiącymi i segmentem podwieszanym
 • Linie wpływu podpór i reakcje wewnętrzne spowodowane obciążeniem przemieszczającym się wzdłuż konstrukcji belkowej
 • Zasada superpozycji

 STS1 rama

Rama do montażu modułów serii STS - STS1

Wytrzymała, a jednocześnie lekka, bo wykonana z aluminium, nastawiana na blat rama do montażu modułów eksperymentalnych z kategorii wytrzymałość materiałów i konstrukcje.

Wymiary i masa:

 • 930 mm x 83 mm x 380 mm, 10 kg

Minimalna powierzchnia blatu:

 • Jak rama STS1: 1500 x 600 mm

Dodatkowo w zestawie:

 • Dwa wspornikowe, kotwiące segmenty mostu, każdy z podporą zewnętrzną
 • Segment mostu podwieszany
 • Dwie wewnętrzne podpory
 • Całkowita rozpiętość mostu: 0,87 m
 • Czujniki obciążenia wbudowane w podpory i segment kotwiący po lewej stronie mostu
 • Trzy przewody
 • Jedenaście wieszaków na odważniki
 • 50 odważników po 20 g
 • Pojemnik do przechowywania
 • Instrukcja obsługi z przykładowymi eksperymentami 
Zapytaj o produkt