Równowaga belki swobodnie podpartej

Nr kat.: STS22
Liczba odwiedzin: 506
Typ urządzenia Moduł eksperymentalny - wymaga jednostki podstawowej
Poziom kształcenia
 • Szkoła średnia techniczna
 • Uniwersytet techniczny/Politechnika
Wymagane wyposażenie dodatkowe Rama podstawowa STS1 (strona produktukarta katalogowa angielska)
Opcjonalne wyposażenie dodatkowe
---
Karta katalogowa produktu (ENG) Link »»»
Katalog produktów producenta Link »»»

STS22 równowaga belki swobodnie podpartej

Moduł do badania równowowagi swobodnie podpartej belki (STS22) jest jednym z całej serii modułów eksperymentalnych z zakresu wytrzymałości materiałów i konstrukcji (STS). Elementem łączącym wszystkie moduły jest rama (STS1). Umożliwia ona zamontowanie jednego z modułów, ale także prostą w przeprowadzeniu ich wymianę. Dzięki temu do kilku modułów można zakupić tylko jedną ramę i ograniczyć koszty lub zakupić oddzielną ramę dla każdego z modułów i mieć w pełni niezależne stanowiska dydaktyczne.

 

Moduł po zamocowaniu na ramie, umożliwia wprowadzenie studentów w zagadnienia związane z siłami reakcji spowodowanymi obciążeniem przyłożonym do konstrukcji belki o swobodnie podpartych końcach, stanowiącej najprostszy rodzaj mostu.

 

Badanie polega na przyłożeniu obciążenia do sztywnej belki spoczywającej na dwóch podporach prostych. Wbudowane w podpory czujniki obciążenia mierzą wartość reakcji pionowych. Każda z podpór wyposażona jest we wskaźniki korespondujące ze skalą liniową umieszczoną na ramie STS1 ułatwiając precyzyjne pozycjonowanie.

 

Obciążenie przykładane jest w dowolnej pozycji wzdłuż belki. Zadaniem studentów jest zmierzenie wywołanych reakcji. Wyniki badań są następnie porównywane z wartościami teoretycznymi oszacowanymi na podstawie równań zawartych w dołączonym podręczniku. W ten sposób studenci weryfikują praktyczną zasadność stosowania wzorów teoretycznych oraz dokładność wyników pomiarów.

 

Dostarczone w zestawie wieszaki i odważniki umożliwiają przyłożenie punktowe obciążenia oraz symulacją obciążenia ciągłego (równomiernie rozłożonego) belki.

 

Czujniki obciążenia podłączane są do modułu USB ramy STS1. Po podłączeniu go do komputera dane pomiarowe automatycznie przesyłane są do oprogramowania VDAS® i wyświetlane na ekranie komputera.

 

Bardziej rozbudowaną alternatywą jest moduł STS13: Belki ciągłe i statycznie niewyznaczalne

W zestawie z tym modułem dostarczane są dodatkowe podpory różnego typu oraz model belki giętkiej, co umożliwia badanie belki ciągłej i porównywalnego układu statycznie niewyznaczalnego 

 

Gwarancja: 5 lat

W zestawie dołączona instrukcja obsługi z opracowaniem przykładowych eksperymentów.

 

Film prezentujący serię modułów doświadczalnych z zakresu konstrukcji STS:

STS22 oprogramowanie VDAS v2

Rama STS1, czyli podstawa dla każdego z modułów serii STS, dostarczana jest w zestawie z hubem USB, umożliwiającym podłączenie modułu eksperymentalnego do komputera PC. Obsługa połączenia odbywa się z wykorzystaniem oprogramowania VDAS® wyposażonego w dedykowane interfejsy dla poszczególnych modułów i stanowisk dydaktycznych.

 

Interfejs modułu do badania równowagi belki swobodnie podpartej (STS22) posiada:

 • dwie zakładki, umożliwiające przeprowadzenie eksperymentu w trybie akwizycji danych (z podłączeniem modułu STS22) lub w trybie symulacji
 • listę rozwijaną umożliwiającą wybór rodzaju przykładanego obciażenia
  • obciążenia punktowe w maksymalnie 3 punktach
  • obciążenie ciągłe (równomiernie rozłożone)
 • edytowalne obszary danych wejściowych i danych wyjściowych
  • w trybie symulacji istnieje możliwość zdefiniowania parametrów obciążanej belki, takich jak jej gęstość i wymiary przekroju poprzecznego
 • czytelny schemat konfiguracji stanowiska dla każdego z eksperymentów z naniesionymi oznaczeniami

 

Dodatkowo oprogramowanie VDAS® umożliwia wykonanie wielu operacji z wykorzystaniem danych:

 • Wykonywanie pomiarów w interwałach czasowych lub sczytanie wyników w dowolnym momencie
 • Zestawienie danych w tabeli
 • Kreślenie wykresów w czasie rzeczywistym
 • Eksport i import danych w formacie domyślnym - możliwość zapisania wyników eksperymentu i dalszego ich opracowania na innym komputerze bez dostępu do stanowiska badawczego np. przez studentów (oprogramowanie jest darmowe, dostępne do pobrania ze strony producenta)
 • Eksport danych do pliku CSV - możliwość opracowania wyników eksperymentu w arkuszu kalkulacyjnym
 • Możliwość edytowania predefiniowanych formuł oraz wprowadzania własnych
 • Możliwość wprowadzania danych zewnętrznych

 Stanowisko umożliwia przeprowadzenie eksperymentów z zakresu:

 • Zasada równoważenia momentów (ang. principle of moments)
 • Linie wpływu
 • Reakcje spowodowane obciążeniem punktowym wzdłuż belki
 • Reakcje spowodowane obciążeniem ciągłym (rozłożonym równomiernie) wzdłuż belki
 • Zasada superpozycji

 STS1 rama

Rama do montażu modułów serii STS - STS1

Wytrzymała, a jednocześnie lekka, bo wykonana z aluminium, nastawiana na blat rama do montażu modułów eksperymentalnych z kategorii wytrzymałość materiałów i konstrukcje.

Wymiary i masa:

 • 850 mm x 80 mm x 240 mm, 6 kg

Minimalna powierzchnia blatu:

 • Jak rama STS1: 1500 x 600 mm

Dodatkowo w zestawie:

 • Dwie podpory belki z wbudowanymi czujnikami obciążenia
 • Belka sztywna o długości 850 mm i przekroju 19 mm x 6,3 mm
 • Dwa przewody
 • Dziewięć wieszaków na odważniki
 • 50 odważników po 20 g
 • Pojemnik do przechowywania
 • Instrukcja obsługi z przykładowymi eksperymentami 
Zapytaj o produkt