Aerodynamika

Na wszystkie zestawy z aerodynamiki udzielamy 5-letniej gwarancji !

  • Filtruj
  • Układ siatki
  • Układ tabeli
Kategoria: Aerodynamika
Producent: TecQuipment Ltd [produkty]
Nr kat.: AF41
Liczba odwiedzin: 901

Stanowisko tunelu aerodynamicznego wyposażone w model samolotu oraz realistyczną aparaturę kontrolną umożliwiające zbadanie szerokiego zakresu zasad związanych z lotem samolotu.

Typ urządzeniaStanowisko eksperymentalne
Kategoria: Aerodynamika
Producent: TecQuipment Ltd [produkty]
Nr kat.: AF300
Liczba odwiedzin: 939

Stanowisko przeznaczone do badania przepływu powietrza wokół dwuwymiarowych modeli przy prędkościach naddźwiękowych w pracy cyklicznej.

Typ urządzeniaStanowisko eksperymentalne
Kategoria: Aerodynamika
Producent: TecQuipment Ltd [produkty]
Nr kat.: AF1300
Liczba odwiedzin: 261

Poddźwiękowy tunel aerodynamiczny z sekcją roboczą o wymiarach 300 mm x 300 mm x 600 mm.

Typ urządzeniaJednostka podstawowa
Kategoria: Aerodynamika
Producent: TecQuipment Ltd [produkty]
Nr kat.: AF10
Liczba odwiedzin: 879

Mobilna jednostka podstawowa zapewniająca stały przepływ powietrza dla modułów eksperymentalnych laboratorium Aerodynamiki.

Typ urządzeniaJednostka podstawowa
Kategoria: Aerodynamika
Producent: TecQuipment Ltd [produkty]
Nr kat.: AF11
Liczba odwiedzin: 253

Moduł eksperymentalny do przeprowadzania pomiarów rozkładu ciśnienia w zwężeniu związanych z wyprowadzaniem i sprawdzaniem równania Bernoulliego.

Typ urządzeniaModuł eksperymentalny
Kategoria: Aerodynamika
Producent: TecQuipment Ltd [produkty]
Nr kat.: AF12
Liczba odwiedzin: 237

Moduł umożliwiający zbadanie siły oporu aerodynamicznego oddziałującej na modele o tej samej powierzchni czołowej, ale różnym kształcie.

Typ urządzeniaModuł eksperymentalny
Kategoria: Aerodynamika
Producent: TecQuipment Ltd [produkty]
Nr kat.: AF13
Liczba odwiedzin: 201

Moduł umożliwiający wykonanie analizy wypływu strumienia powietrza do otoczenia, a także jego załamania się wraz z oddalaniem się od miejsca wypływu oraz rozkładu prędkości.

Typ urządzeniaModuł eksperymentalny
Kategoria: Aerodynamika
Producent: TecQuipment Ltd [produkty]
Nr kat.: AF14
Liczba odwiedzin: 230

Moduł eksperymentalny umożliwiający badanie warstwy przyściennej występującej przy przepływie wokół gładkiej i chropowatej płaskiej powierzchni. Na wyposażeniu znajduje się również rurka Pitota do pomiaru prędkości.

Typ urządzeniaModuł eksperymentalny
Kategoria: Aerodynamika
Producent: TecQuipment Ltd [produkty]
Nr kat.: AF15
Liczba odwiedzin: 172

Moduł eksperymentalny do badania promieniowego rozkładu ciśnienia w kolanie wentylacyjnym, a także rozkładu ciśnienia na wewnętrznej i zewnętrznej ścianie kolana.

Typ urządzeniaModuł eksperymentalny
Kategoria: Aerodynamika
Producent: TecQuipment Ltd [produkty]
Nr kat.: AF16
Liczba odwiedzin: 178

Moduł eksperymentalny do badania wpływu strugi powietrza przylegającej do ściany sąsiadującej z uwzględnieniem efektu Coandy.

Typ urządzeniaModuł eksperymentalny