Wytrzymałość materiałów

Badania materiałowe

  • Filtruj
  • Układ siatki
  • Układ tabeli
Producent: TecQuipment Ltd [produkty]
Nr kat.: SM1000
Liczba odwiedzin: 827

Uniwersalne stanowisko badawcze, które wraz z opcjonalnym wyposażeniem umożliwia przeprowadzenie szerokiego zakresu prób wytrzymałościowych takich jak ściskanie i rozciąganie.

Typ urządzeniaStanowisko eksperymentalne
Producent: TecQuipment Ltd [produkty]
Nr kat.: SM1001
Liczba odwiedzin: 761

Nastawiane na blat urządzenie do przeprowadzania prób wytrzymałości na skręcanie próbek wykonanych z różnych materiałów. Poruszane zagadnienia: wyraźna granica plastyczności, zjawisko Bauschingera.

Typ urządzeniaStanowisko eksperymentalne
Producent: TecQuipment Ltd [produkty]
Nr kat.: SM1002
Liczba odwiedzin: 806

Stanowisko do przeprowadzania prób rozciągania do 20 kN. Poruszane zagadnienia: wytrzymałość na rozciąganie, górna i dolna granica plastyczności, całkowite wydłużenie, moduł Younga.

Typ urządzeniaStanowisko eksperymentalne
Producent: TecQuipment Ltd [produkty]
Nr kat.: SM1003
Liczba odwiedzin: 741

Stanowisko umożliwiające zbadanie niesymetrycznych ugięć belek. Poruszane zagadnienia: środek ścinania, koło Mohra, zginanie niesymetryczne.

Typ urządzeniaStanowisko eksperymentalne
Producent: TecQuipment Ltd [produkty]
Nr kat.: SM1004
Liczba odwiedzin: 838

Stanowisko umożliwiające zbadanie ugięcia i reakcji występujących w belkach swobodnie podpartych, utwierdzonych itp. Poruszane zagadnienia: równanie ugięcia, sztywność zginania, równowaga statyczna i wiele innych.

Typ urządzeniaStanowisko eksperymentalne
Producent: TecQuipment Ltd [produkty]
Nr kat.: SM1005
Liczba odwiedzin: 864

Stanowisko umożliwiające zbadanie wyboczenia pręta w zakresie odkształceń elastycznych i plastycznych (niszczących). Poruszane zagadnienia: wyboczenie pręta, obciążenie krytyczne, obciążenie mimośrodowe.

Typ urządzeniaStanowisko eksperymentalne
Producent: TecQuipment Ltd [produkty]
Nr kat.: SM1006
Liczba odwiedzin: 746

Stanowisko demonstrujące zjawisko pełzania materiałów. Poruszane zagadnienia: pełzanie materiałów, obciążenie niszczące, szybkość pełzania, pełzanie ustalone.

Typ urządzeniaStanowisko eksperymentalne
Producent: TecQuipment Ltd [produkty]
Nr kat.: SM1007
Liczba odwiedzin: 729

Stanowisko demonstrujące naprężenia i odkształcenia występujące w cienkościennym zbiorniku pod wpływem ciśnienia. Poruszane zagadnienia: naprężenia wzdłużne, naprężenia obwodowe, naprężenia promieniowe, naprężenia osiowe.

Typ urządzeniaStanowisko eksperymentalne
Producent: TecQuipment Ltd [produkty]
Nr kat.: SM1008
Liczba odwiedzin: 65

Stanowisko demonstrujące oddziaływanie ciśnienia na powierzchnię membrany. Poruszane zagadnienia: profil powierzchni, naprężenia promieniowe i obwodowe, gradient naprężeń.

Typ urządzeniaStanowisko eksperymentalne
Producent: TecQuipment Ltd [produkty]
Nr kat.: SM1009
Liczba odwiedzin: 738

Stanowisko demonstrujące zasadę działania tensometrów oporowych oraz pomiar odkształceń w różnych strukturach. Poruszane zagadnienia: pomiar odkształceń przy zginaniu, pomiar odkształceń przy skręcaniu, pomiar odkształceń przy rozciąganiu, współczynnik Poissona.

Typ urządzeniaStanowisko eksperymentalne