Przemysłowe systemy sterowania

Stanowiska i panele dydaktyczne dedykowane do potrzeb pracowni elementów i urządzeń automatyki przemysłowej oraz pracowni sterowników programowalnych PLC. Są idealnym rozwiązaniem dla celów nauczania pod kątem egzaminów zawodowych w szkołach technicznych, a także na uczelniach wyższych o specjalizacjach: automatyk, technik automatyk oraz wszystkich związanych z zagadnieniami sterowania i automatyzacji.

Do każdego zestawu dołączamy instrukcję ćwiczeń w języku polskim.

  • AllCode
  • MIAC
  • Flowcode
Producent: Matrix TSL [produkty]
Liczba odwiedzin: 92

Sterownik dydaktyczny PLC z kontrolerem PIC, dsPIC, Arduino lub Raspberry Pi kompatybilny ze standardami przemysłowymi.

  • Siemens
  • EATON
Producent: hera Laborsysteme GmbH [produkty]
Liczba odwiedzin: 1428

Panel kompaktowego sterownika PLC Siemens Logo! lub EATON Easy do nauki podstaw programowania i sterowania małymi układami automatyki.

  • Siemens
Producent: hera Laborsysteme GmbH [produkty]
Liczba odwiedzin: 1349

Modułowy panel przemysłowego sterownika PLC z wyprowadzonymi gniazdami wejść i wyjść w zestawie z podręcznikiem dydaktycznym.

  • Siemens
Producent: hera Laborsysteme GmbH [produkty]
Liczba odwiedzin: 1088

Dzięki panelom połączeniowym istnieje możliwość adaptacji do systemu wielu różnych przemysłowych komponentów i magistrali.

  • Siemens
Producent: hera Laborsysteme GmbH [produkty]
Nr kat.: 550.055.320 / 550.060.320
Liczba odwiedzin: 1103

W dzisiejszych czasach, "inteligentne", interaktywne systemy wizualizacji, nazywane ekranami dotykowymi, wykorzystywane są do obsługi i kontroli zarówno małych maszyn jak i dużych zakładów przemysłowych.

Producent: hera Laborsysteme GmbH [produkty]
Nr kat.: 540.010.530
Liczba odwiedzin: 1643

Niniejszy zestaw dydaktyczny pozwala na wykonywanie ćwiczeń w zakresie podstawowych obwodów  techniki sterowania z otwartą pętlą sprzężenia zwrotnego.

Producent: hera Laborsysteme GmbH [produkty]
Nr kat.: 540.020.630, 540.030.620
Liczba odwiedzin: 1322

W połączeniu z panelem elementów automatyki lub panelem PLC możliwe jest używanie panelu głównego stycznika do zasilania obwodu prądowego, w układach sterowania i automatyki.

  • Siemens
Producent: hera Laborsysteme GmbH [produkty]
Nr kat.: 570.022.520 / 570.023.520
Liczba odwiedzin: 1096

Jest to system szkoleniowy umożliwiający użytkowanie przemysłowej przetwornicy częstotliwości - Mikromaster 420.

Producent: hera Laborsysteme GmbH [produkty]
Nr kat.: 550.060.530
Liczba odwiedzin: 1107

Jest to praktyczny system szkolenia z technologii czujników.

Producent: hera Laborsysteme GmbH [produkty]
Liczba odwiedzin: 1306

Jest to modułowy zestaw dydaktyczny z dziedziny obwodów z otwartą pętlą sprzężenia zwrotnego.