Sieci elektryczne i ochrona przeciwporażeniowa

Producent: hera Laborsysteme GmbH [produkty]
Nr kat.: 530.010.330
Liczba odwiedzin: 1516

Jest to praktyczny system do wykonywania eksperymentów z dziedziny ochrony przeciwporażeniowej.

Producent: hera Laborsysteme GmbH [produkty]
Liczba odwiedzin: 1528

Jest to podstawowy system szkoleniowy z dziedziny transformatorów jednofazowych i trójfazowych.

Producent: hera Laborsysteme GmbH [produkty]
Nr kat.: 530.020.630
Liczba odwiedzin: 1183

Jest to system szkoleniowy przeznaczony do wykonywania rzeczywistych pomiarów w instalacji elektrycznej, przy użyciu standardowych urządzeń pomiarowych.

Producent: hera Laborsysteme GmbH [produkty]
Nr kat.: 950.045.600, 950.045.500
Liczba odwiedzin: 36

Zestaw przedstawiający instalację podłączenia domu do sieci energetycznej zawierający panel transformatora 230V/400V wyposażonego w układ zabezpieczający oraz panel instalacji domowej.

Producent: hera Laborsysteme GmbH [produkty]
Nr kat.: 530.030.630
Liczba odwiedzin: 42

Panel umożliwia badanie charakterystyk przełączania różnych wyłączników różnicowoprądowych w sieci trójfazowej.