Teoria mechanizmów i maszyn

Producent: TecQuipment Ltd [produkty]
Nr kat.: ES1
Liczba odwiedzin: 1603

Lekka i wytrzymała rama do montażu modułów eksperymentalnych z zakresu mechaniki klasycznej firmy TecQuipment.

Typ urządzeniaJednostka podstawowa
Producent: TecQuipment Ltd [produkty]
Nr kat.: ES2
Liczba odwiedzin: 1448

Moduł doświadczalny, który przedstawia metodę wyznaczania środków ciężkości różnych figur oraz relacje pomiędzy kątami i siłami w płaskim układzie sił. Pozwala na praktyczne poznanie zagadnień takich jak wyznaczanie środka ciężkości, trójkąty sił czy notacja Bow’a.

Typ urządzeniaModuł eksperymentalny
Producent: TecQuipment Ltd [produkty]
Nr kat.: ES3
Liczba odwiedzin: 1472

Moduł umożliwiający badanie zależności pomiędzy odległościami i siłami w belkach oraz dźwigniach pierwszego, drugiego i trzeciego rzędu. Poruszane zagadnienia: moment siły, równowaga belek, dźwignia kątowa.

Typ urządzeniaModuł eksperymentalny
Producent: TecQuipment Ltd [produkty]
Nr kat.: ES4
Liczba odwiedzin: 1403

Moduł umożliwiający badanie ugięcia belek o różnych wymiarach i wykonanych z różnych materiałów przy różnych warunkach podparcia ich końców. Poruszane zagadnienia: ugięcie belki w zależności od długości, ugięcie belki w zależności od materiału (moduł Younga).

Typ urządzeniaModuł eksperymentalny
Producent: TecQuipment Ltd [produkty]
Nr kat.: ES5
Liczba odwiedzin: 1370

Moduł umożliwiający przeprowadzanie prób skręcania prętów cylindrycznych o różnej długości i wykonanych z różnych materiałów. Poruszane zagadnienia: kąt skręcenia w zależności od długości próbki, kąt skręcenia w zależności od materiału próbki (moduł sprężystości poprzecznej).

Typ urządzeniaModuł eksperymentalny
Producent: TecQuipment Ltd [produkty]
Nr kat.: ES6
Liczba odwiedzin: 1351

Moduł umożliwiający przeprowadzanie prób rozciągania próbek wykonanych z różnych materiałów ukazując ich zachowanie w zakresie odkształceń sprężystych i plastycznych. Poruszane zagadnienia: próby rozciągania, wytrzymałość na rozciąganie, odkształcenia sprężyste i odkształcenia plastyczne, krzywa zależności odkształcenia od siły.

Typ urządzeniaModuł eksperymentalny
Producent: TecQuipment Ltd [produkty]
Nr kat.: ES7
Liczba odwiedzin: 1377

Moduł umożliwiający badanie ruchu harmonicznego prostego (oscylacji) w sprężynach i wahadłach. Poruszane zagadnienia: ruch harmoniczny prosty, wahadła mono, bi i trifilarne, sztywność sprężyny, wahadło fizyczne, wahadło rewersyjne.

Typ urządzeniaModuł eksperymentalny
Producent: TecQuipment Ltd [produkty]
Nr kat.: ES8
Liczba odwiedzin: 1429

Moduł umożliwiający badanie sił tarcia oddziałujących na ciała i występujących między powierzchniami przy płaszczyźnie poziomej lub pochylonej. Poruszane zagadnienia: równia pochyła, opór toczenia się i ślizgu zależnie od powierzchni, tarcie w zależności od kąta pochylenia.

Typ urządzeniaModuł eksperymentalny
Producent: TecQuipment Ltd [produkty]
Nr kat.: ES9
Liczba odwiedzin: 1323

Moduł umożliwiający badanie różnic pomiędzy energią kinetyczną i potencjalną oraz przechodzenia jednej w drugą z wykorzystaniem wahadła lub koła zamachowego. Poruszane zagadnienia: energia kinetyczna, energia potencjalna, energia potencjalna w sprężynie.

Typ urządzeniaModuł eksperymentalny
Producent: TecQuipment Ltd [produkty]
Nr kat.: ES10
Liczba odwiedzin: 1347

Moduł umożliwiający demonstrację zalet stosowania w mechanice krążków linowych. Poruszane zagadnienia: krążki linowe ruchome, przytwierdzone, wielokrążki, wielokrążek różnicowy Westona.

Typ urządzeniaModuł eksperymentalny