Momenty zginające w belce

Nr kat.: STS2
Liczba odwiedzin: 2081
Typ urządzenia Moduł eksperymentalny - wymaga jednostki podstawowej
Poziom kształcenia Uniwersytet techniczny/Politechnika
Wymagane wyposażenie dodatkowe Rama podstawowa STS1 (strona produktu, karta katalogowa angielska)
Opcjonalne wyposażenie dodatkowe
----
Karta katalogowa produktu (ENG) Link »»»
Katalog produktów producenta

STS2 momenty zginające w belceModuł do badania momentów zginajacych w belce (STS2) jest jednym z całej serii modułów eksperymentalnych z zakresu wytrzymałości materiałów i konstrukcji (STS). Elementem łączącym wszystkie moduły jest rama (STS1). Umożliwia ona zamontowanie jednego z modułów, ale także prostą w przeprowadzeniu ich wymianę. Dzięki temu do kilku modułów można zakupić tylko jedną ramę i ograniczyć koszty lub zakupić oddzielną ramę dla każdego z modułów i mieć w pełni niezależne stanowiska dydaktyczne.

 

Moduł po zamocowaniu na ramie, umożliwia wprowadzenie studentów w zagadnienie wpływu obciążeń na wartość momentu zginającego w belce. Użytkownik obciąża wieszaki rozmieszczone wzdłuż belki odważnikami. Belka wsparta jest na dwóch podporach. Jedna z nich umożliwia belce ruch kątowy, czyli jest podporą przegubową nieprzesuwną (obrotową). Druga natomiast umożliwia ruch poziomy/postępowy, więc jest to tzw. łyżwa pozioma (podpora rolkowa). Czujnik obciążenia umieszczony w punkcie przecięcia belki w połowie długości pomiarowej umożliwia pomiar momentu zginającego spowodowanego obciążeniem. Belkę przedłużono tak, aby jej długość "wisząca" za podporą obrotową umożliwiała uzyskanie w punkcie przecięcia momentu gnącego o dodatniej lub ujemnej wartości.

 

Każda z podpór wyposażona jest we wskaźniki korespondujące ze skalą liniową umieszczoną na ramie ułatwiając precyzyjne pozycjonowanie. Studenci wykorzystują równania z dołączonego podręcznika do teoretycznego oszacowania wartości momentu zginającego spowodowanego zadanym obciążeniem. Otrzymane wartości następnie porównują z wynikami przeprowadzonych pomiarów oraz uczą się kreślć linie wpływu i krzywe momentów gnących. W ten sposób weryfikuje się praktyczną zasadność stosowania wzorów teoretycznych oraz dokładność wyników pomiarów.

 

W zestawie dostarczone są komponenty umożliwiające przyłożenie obciążenia równomiernie rozłożonego (ciągłego) na przestrzeni między podporami. Porównanie wpływu obciążenia równomiernie rozłożonego i punktowego jest istotne w procesie kształcenia.

 

Czujnik obciążenia podłączany jest do modułu USB ramy STS1. Po podłączeniu go do komputera dane pomiarowe automatycznie przesyłane są do oprogramowania VDAS®.

 

Badanie momentów zginających w belce jest niezwykle ważnym obszarem wiedzy.

W serii stanowisk modułowych STS można znaleźć urządzenia stanowiące naturalną kontynuację tego zagadnienia.

Zobacz również:

 

Gwarancja: 5 lat

W zestawie dołączona instrukcja obsługi z opracowaniem przykładowych eksperymentów.


Prezentacja modułu STS2:

STS2 oprogramowanie VDAS v2

 

Rama STS1, czyli podstawa dla każdego z modułów serii STS, dostarczana jest w zestawie z hubem USB, umożliwiającym podłączenie modułu eksperymentalnego do komputera PC. Obsługa połączenia odbywa się z wykorzystaniem oprogramowania VDAS® wyposażonego w dedykowane interfejsy dla poszczególnych modułów i stanowisk dydaktycznych.

 

Interfejs modułu do badania momentów zginających w belce (STS2):

 • dwie zakładki, umożliwiające przeprowadzenie eksperymentu w trybie akwizycji danych (z podłączeniem modułu STS2) lub w trybie symulacji
 • rozwijana lista, umożliwiającą wybór eksperymentu z obciążeniem punktowym lub obciążeniem ciągłym (rozłożonym równomiernie)
 • edytowalne obszary danych wejściowych i danych wyjściowych obliczeniowych
 • czytelny schemat stanowiska z naniesionymi oznaczeniami

 

Dodatkowo oprogramowanie VDAS® umożliwia wykonanie wielu operacji z wykorzystaniem danych:

 • Wykonywanie pomiarów w interwałach czasowych lub sczytanie wyników w dowolnym momencie
 • Zestawienie danych w tabeli
 • Kreślenie wykresów w czasie rzeczywistym
 • Eksport i import danych w formacie domyślnym - możliwość zapisania wyników eksperymentu i dalszego ich opracowania na innym komputerze bez dostępu do stanowiska badawczego np. przez studentów (oprogramowanie jest darmowe, dostępne do pobrania ze strony producenta)
 • Eksport danych do pliku CSV - możliwość opracowania wyników eksperymentu w arkuszu kalkulacyjnym
 • Możliwość edytowania predefiniowanych formuł oraz wprowadzania własnych
 • Możliwość wprowadzania danych zewnętrznych

 Stanowisko umożliwia przeprowadzenie eksperymentów z zakresu:

 • Moment zginający w punkcie przecięcia belki spowodowany obciążeniem punktowym o zmiennej wartości
 • Moment zginający w punkcie przecięcia belki spowodowany obciążeniem punktowym o zmiennym punkcie przyłożenia
 • Moment zginający w punkcie przecięcia belki spowodowany obciążeniem ciągłym (równomiernie rozłożonym)
 • Linie wpływu i metoda superpozycji

 STS1 rama

Rama do montażu modułów serii STS - STS1

Wytrzymała, a jednocześnie lekka, bo wykonana z aluminium, nastawiana na blat rama do montażu modułów eksperymentalnych z kategorii wytrzymałość materiałów i konstrukcje.

Wymiary i masa:

 • 840 mm x 80 mm x 300 mm, 7 kg

Minimalna powierzchnia blatu:

 • Jak rama STS1: 1500 x 600 mm

Dodatkowo w zestawie:

 • Dwie podpory mocujące belkę o długości 0,8 m, rozpiętość podpór 0,5 m
 • Czujnik obciążenia momentu zginającego wbudowany w centralnym punkcie rozpiętości podpór
 • Przewód
 • Wieszaki do odważników
 • Odważniki: 50 x 20g
 • Dwa pręty do równomiernego rozłożenia obciążenia
 • Pojemnik do przechowywania
 • Instrukcja obsługi z przykładowymi eksperymentami
Film prezentujący serię modułów doświadczalnych z zakresu konstrukcji STS:

Kielce, Politechnika Świętokrzyska, Wydział Budownictwa i Architektury

Wyposażanie wydziałowej pracowni Politechniki Świętokrzyskiej w sprzęt z zakresu wytrzymałości materiałów i konstrukcji odbywa się w ramach już wieloletniej współpracy naszej firmy z tą uczelnią. Pośród urządzeń, które już dostarczyliśmy można znaleźć Trzy ramy do montażu modułów badawczych z zakresu konstrukcji (STR1) z cyfrowymi wyświetlaczami sił (STR1a) i modułami umożliwiającymi podłączenie systemów do komputera (STR2000). Od czasu dostarczania tych systemów do pracowni Politechniki Świętokrzyskiej seria STR została zaktualizowana do serii STS. Montaż modułów na ramie STS1 jest teraz jeszcze bardziej intuicyjny, a do tego, w standardzie jest wyposażenie w ujednolicony system akwizycji danych VDAS, więc nie występują dodatkowe akcesoria takiej jak STR1a i STR2000.

Na każdej z ram zamocowany jest inny moduł badawczy:

 

Ponadto w pracowni znajdują się:

 


Tarnów, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Instytut Politechniczny

W pracowni Instytutu Politechnicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie znajduje się 6 ram STR1 wraz z akcesoriami umożliwiającymi podłączenie do komputera oraz 9 wymiennymi modułami badawczymi:

 

Od czasu dostarczania tych systemów do pracowni w Tarnowie seria STR została zaktualizowana do serii STS. Montaż modułów na ramie STS1 jest teraz jeszcze bardziej intuicyjny, a do tego, w standardzie jest wyposażenie w ujednolicony system akwizycji danych VDAS, więc nie występują dodatkowe akcesoria takiej jak STR1a i STR2000.

 

Ponadto tą samą pracownię wyposażono w różne zestawy z zakresu mechaniki klasycznej - seria ES. Zakupiono 6 ram ES1 oraz 9 wymiennych modułów badawczych:

Zapytaj o produkt