Zginanie belek o niesymetrycznych przekrojach i wyznaczanie środka ścinania

Nr kat.: STS7
Liczba odwiedzin: 1967
Typ urządzenia Moduł eksperymentalny - wymaga jednostki podstawowej
Poziom kształcenia Uniwersytet techniczny/Politechnika
Wymagane wyposażenie dodatkowe Rama podstawowa STS1 (strona produktukarta katalogowa angielska)
Opcjonalne wyposażenie dodatkowe
---
Karta katalogowa produktu (ENG) Link »»»
Katalog produktów producenta

STS7 zginanie belek niesymetrycznych wyznaczanie środka ścinania

Moduł do badania zginania belek o przekrojach niesymetrycznych i wyznaczania środka ścinania (STS7) jest jednym z całej serii modułów eksperymentalnych z zakresu wytrzymałości materiałów i konstrukcji (STS). Elementem łączącym wszystkie moduły jest rama (STS1). Umożliwia ona zamontowanie jednego z modułów, ale także prostą w przeprowadzeniu ich wymianę. Dzięki temu do kilku modułów można zakupić tylko jedną ramę i ograniczyć koszty lub zakupić oddzielną ramę dla każdego z modułów i mieć w pełni niezależne stanowiska dydaktyczne.

 

Moduł po zamocowaniu na ramie, umożliwia wprowadzenie studentów w zagadnienia zginania belek o symetrycznych i niesymetrycznych polach przekroju. W zestawie dostarczone są trzy belki: kątownik w kształcie litery "L", Ceownik i belka prostokątna. Dla ceownika przewidziano dodatkowe badanie, wyznaczanie środka ścinania.

 

Przy badaniu zginania belek symetrycznych i niesymetrycznych uchwyt mocujący belkę umożliwia jej obrót wokół własnej osi i przyłożenie obciążenia pod dowolnym kątem. Obciążenie przykładane jest do swobodnego końca belki, co powoduje ugięcie belki, które mierzone jest przez parę precyzyjnych czujników ugięcia. Studenci wrysowują wyniki pomiarów w koło Mohra, które umożliwia wyznaczenie geometrycznego momentu bezwładności i osi głównych naprężeń. Wyniki badań porównywane są z osiami wyznaczonymi dla sekcji porównawczej oraz wartościami teoretycznymi uzyskanymi na podstawie równań zawartych w dołączonym podręczniku. W ten sposób studenci weryfikują praktyczną zasadność stosowania wzorów teoretycznych oraz dokładność wyników pomiarów.

 

Przy badaniu środka ścinania belki, w uchwycie mocującym umieszczana jest belka o przekroju litery C (ceownik). Płytka przymocowana do swobodnego końca belki umożliwia przyłożenie obciążenia odsuniętego, skręcającego belkę. Studenci przykładają obciążenie w różnych ogledłościach oraz mierzą jej skręcenie za pomocą dołączonych mierników ugięcia. Punkt, w którym skręcenie jest równe zero, jest środkiem ścinania belki.

   

Dołączona w zestawie suwmiarka umożliwia wykonanie dokładnych pomiarów wymiarów przekroju poprzecznego belek.

 

Czujniki ugięcia wyposażono we wbudowane wyświetlacze, natomiast umożliwiają one również podłączenie do modułu USB ramy STS1. Po podłączeniu go do komputera dane pomiarowe automatycznie przesyłane są do oprogramowania VDAS® i wyświetlane na ekranie komputera.

 

Badanie zginania belek o przekrojach niesymetrycznych i wyznaczania środka ścinania jest niezwykle ważnym obszarem wiedzy.

W naszej ofercie można znaleźć urządzenia stanowiące naturalną kontynuację dla tego zagadnienia.

Zobacz również:

 

Gwarancja: 5 lat

W zestawie dołączona instrukcja obsługi z opracowaniem przykładowych eksperymentów.

 

Film prezentujący moduł STS7:

STS7 oprogramowanie VDAS v2

 

Rama STS1, czyli podstawa dla każdego z modułów serii STS, dostarczana jest w zestawie z hubem USB, umożliwiającym podłączenie modułu eksperymentalnego do komputera PC. Obsługa połączenia odbywa się z wykorzystaniem oprogramowania VDAS® wyposażonego w dedykowane interfejsy dla poszczególnych modułów i stanowisk dydaktycznych.

 

Interfejs modułu do badania zginania belek o przekrojach niesymetycznych (STS7):

 • dwie zakładki, umożliwiające przeprowadzenie eksperymentu w trybie akwizycji danych (z podłączeniem modułu STS7) lub w trybie symulacji
 • rozwijalną listę umożliwiającą wybór przeprowadzanego eksperymentu: zginanie niesymetryczne (unsymmetrical bending) lub wyznaczanie środka ścinania (shear centre)
 • edytowalne obszary danych wejściowych i danych wyjściowych obliczeniowych, z możliwością wyboru kształtu belki: kątownik (l-kształtny), belka prostokątna, ceownik oraz wartości i kąta przyłożenia obciążenia - dodatkowe przekroje w trybie symulacji
 • czytelny schemat konfiguracji stanowiska dla każdego z eksperymentów z naniesionymi oznaczeniami

 

Dodatkowo oprogramowanie VDAS® umożliwia wykonanie wielu operacji z wykorzystaniem danych:

 • Wykonywanie pomiarów w interwałach czasowych lub sczytanie wyników w dowolnym momencie
 • Zestawienie danych w tabeli
 • Kreślenie wykresów w czasie rzeczywistym
 • Eksport i import danych w formacie domyślnym - możliwość zapisania wyników eksperymentu i dalszego ich opracowania na innym komputerze bez dostępu do stanowiska badawczego np. przez studentów (oprogramowanie jest darmowe, dostępne do pobrania ze strony producenta)
 • Eksport danych do pliku CSV - możliwość opracowania wyników eksperymentu w arkuszu kalkulacyjnym
 • Możliwość edytowania predefiniowanych formuł oraz wprowadzania własnych
 • Możliwość wprowadzania danych zewnętrznych

 Stanowisko umożliwia przeprowadzenie eksperymentów z zakresu:

 • Wykazanie, że środek ścinania belki może znajdować się poza jej granicami
 • Wyznaczanie środka ścinania belki o przekroju niesymetrycznym
 • Poziome i pionowe ugięcie belek o przekrojach symetrycznych i niesymetrycznych pod wpływem obciążenia o różnej wartości i kącie przyłożenia
 • Wykorzystanie koła bezwładności Mohra (koła naprężeń) do wyznaczenia osi głównych naprężeń oraz geometrycznego momentu bezwładności

 STS1 rama

Rama do montażu modułów serii STS - STS1

Wytrzymała, a jednocześnie lekka, bo wykonana z aluminium, nastawiana na blat rama do montażu modułów eksperymentalnych z kategorii wytrzymałość materiałów i konstrukcje.

Wymiary i masa:

 • 820 mm x 260 mm x 180 mm, 10 kg

Minimalna powierzchnia blatu:

 • Jak rama STS1: 1500 x 600 mm

Dodatkowo w zestawie:

 • Trzy belki o różnych przekrojach poprzecznych: kątownik (litera L), prostokąt i ceownik
 • Płytka mocująca dwa wskaźniki ugięcia - rozdzielczość wskazań, 0,01 mm
 • Dwa uchwyty zaciskowe do mocowania belek w tym jeden pomiarowy
 • Dwa przewody
 • Dwa wieszaki na odważniki
 • Odważniki: 25 x 20 g
 • Suwmiarka z noniuszem
 • Pojemnik do przechowywania
 • Instrukcja obsługi z przykładowymi eksperymentami 

Koszalin, Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny

W systemy z zakresu konstrukcji (dawną serię STR, zastąpioną przez STS) sukcesywnie wyposażana jest pracownia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej. Uczelnia ta zakupiła kilka ram podstawowych (STR1 - obecnie STS1) z akcesoriami umożliwiającymi podłączenie stanowisk badawczych do komputera oraz 7 wymiennych modułów:

 


Tarnów, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Instytut Politechniczny

W pracowni Instytutu Politechnicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie znajduje się 6 ram STR1 wraz z akcesoriami umożliwiającymi podłączenie do komputera oraz 9 wymiennymi modułami badawczymi:

 

Od czasu dostarczania tych systemów do pracowni w Tarnowie seria STR została zaktualizowana do serii STS. Montaż modułów na ramie STS1 jest teraz jeszcze bardziej intuicyjny, a do tego, w standardzie jest wyposażenie w ujednolicony system akwizycji danych VDAS, więc nie występują dodatkowe akcesoria takiej jak STR1a i STR2000.

 

Ponadto tą samą pracownię wyposażono w różne zestawy z zakresu mechaniki klasycznej - seria ES. Zakupiono 6 ram ES1 oraz 9 wymiennych modułów badawczych:

Film prezentujący konfigurację modułu STS7 i procedurę przeprowadzania jednego z eksperymentów:

Film prezentujący serię modułów doświadczalnych z zakresu konstrukcji STS:
 
 
Zapytaj o produkt