Momenty zginające w ramach portalowych

Nr kat.: STS20
Liczba odwiedzin: 1858
Typ urządzenia Moduł eksperymentalny - wymaga jednostki podstawowej
Poziom kształcenia Uniwersytet techniczny/Politechnika
Wymagane wyposażenie dodatkowe Rama podstawowa STS1 (strona produktukarta katalogowa angielska)
Opcjonalne wyposażenie dodatkowe
---
Karta katalogowa produktu (ENG) Link »»»
Katalog produktów producenta

STS20 momenty zginające w ramach portalowych

Moduł do badania momentów zginających w ramach portalowych (STS20) jest jednym z całej serii modułów eksperymentalnych z zakresu wytrzymałości materiałów i konstrukcji (STS). Elementem łączącym wszystkie moduły jest rama (STS1). Umożliwia ona zamontowanie jednego z modułów, ale także prostą w przeprowadzeniu ich wymianę. Dzięki temu do kilku modułów można zakupić tylko jedną ramę i ograniczyć koszty lub zakupić oddzielną ramę dla każdego z modułów i mieć w pełni niezależne stanowiska dydaktyczne.

 

Moduł po zamocowaniu na ramie, umożliwia wprowadzenie studentów w zagadnienia związane z występowaniem w ramach portalowych momentów zginających pod wpływem obciążenia. Obciążenie może być przyłożone poziomo, pionowo, lub jako kombinacja tych dwóch. Model ramy przymocowany jest przez dwa bloczki przytwierdzające jej końce. Istnieje możliwość przyłożenia obciążenia w formie ramienia momentu oddziałującego na przęsło pionowe (kolumnę) ramy jedno, lub obustronnie. Symuluje się w ten sposób wpływ wewnętrznych i zewnętrznych stropów wspornikowych konstrukcji.

 

Umieszone w kluczowych punktach konstrukcji tensometry umożliwiają pomiar naprężeń, a co za tym idzie wyznaczenie momentu zginającego spowodowanego obciążeniem ramy. Urządzenie wyposażono również w precyzyjny miernik ugięcia (wychylenia) poziomego konstrukcji ramowej. Na podstawie pozycji tensometrów i wartości wyznaczonych momentów zginających studenci mogą opracować wykresy momentów gnących ramy dla różnych warunków obciążenia.

  

Wyniki badań porównywane są z wartościami teoretycznymi oszacowanymi na podstawie równań i analiz zawartych w dołączonym podręczniku

 

W zestawie dołączana jest suwmiarka umożliwiająca precyzyjne zmierzenie wymiarów przekroju poprzecznego modelu ramy portalowej.

 

Tensometry podłączane są do wzmacniacza sygnału, który razem z miernikiem ugięcia podłączany jest do modułu USB ramy STS1. Po podłączeniu go do komputera dane pomiarowe automatycznie przesyłane są do oprogramowania VDAS® i wyświetlane na ekranie komputera.

 

Jest to tylko jeden z obszarów badań, które można przeprowadzać na konstrukcjach ramowych i kratownicach dzięki serii stanowisk modułowych STS. Zobacz również:

 

Gwarancja: 5 lat

W zestawie dołączona instrukcja obsługi z opracowaniem przykładowych eksperymentów.

 

Film prezentujący serię modułów doświadczalnych z zakresu konstrukcji STS:

STS20 oprogramowanie VDAS v2

Rama STS1, czyli podstawa dla każdego z modułów serii STS, dostarczana jest w zestawie z hubem USB, umożliwiającym podłączenie modułu eksperymentalnego do komputera PC. Obsługa połączenia odbywa się z wykorzystaniem oprogramowania VDAS® wyposażonego w dedykowane interfejsy dla poszczególnych modułów i stanowisk dydaktycznych.

 

Interfejs modułu do badania momentów zginających w ramach portalowych (STS20) posiada:

 • dwie zakładki, umożliwiające przeprowadzenie eksperymentu w trybie akwizycji danych (z podłączeniem modułu STS20) lub w trybie symulacji
 • rozwijaną listę umożliwiającą wybór przeprowadzanego eksperymentu poprzez zdefiniowanie sposobu przykładania obciążenia
  • obciążenie pionowe
  • obciążenie poziome
  • ramię momentu oddziałujące na lewe przęsło pionowe
  • ramiona momentu oddziałujące na oba przęsła pionowe
  • obciążenie złożone (pionowe i poziome)
  • obciążenie pionowe ciągłe (równomiernie rozłożone na przęśle poziomym) - tylko w trybie symulacji
 • edytowalne obszary danych wejściowych i danych wyjściowych
  • odczyty do 16 tensometrów automatycznie przeliczane na wartości momentów gnących - tryb akwizycji danych
  • momenty gnące obliczane na podstawie teorii - tryb symulacji
 • czytelny schemat konfiguracji stanowiska dla każdego z eksperymentów z naniesionymi oznaczeniami

 

Dodatkowo oprogramowanie VDAS® umożliwia wykonanie wielu operacji z wykorzystaniem danych:

 • Wykonywanie pomiarów w interwałach czasowych lub sczytanie wyników w dowolnym momencie
 • Zestawienie danych w tabeli
 • Kreślenie wykresów w czasie rzeczywistym
 • Eksport i import danych w formacie domyślnym - możliwość zapisania wyników eksperymentu i dalszego ich opracowania na innym komputerze bez dostępu do stanowiska badawczego np. przez studentów (oprogramowanie jest darmowe, dostępne do pobrania ze strony producenta)
 • Eksport danych do pliku CSV - możliwość opracowania wyników eksperymentu w arkuszu kalkulacyjnym
 • Możliwość edytowania predefiniowanych formuł oraz wprowadzania własnych
 • Możliwość wprowadzania danych zewnętrznych

 Stanowisko umożliwia przeprowadzenie eksperymentów z zakresu:

 • Wykorzystanie tensometrów jako przyrządów pomiarowych w doświadczeniach
 • Zależność pomiędzy zmierzoną wartością naprężenia, a momentem zginającym
 • Sprężyste zginanie ram portalowych i zależność liniowa między momentami zginającymi w ramie a obciążeniem
 • Wykorzystanie metody wyrównywania momentów (Hardy Crossa) do obliczenia momentów zginających, wielkości wychylenia ramy i reakcji poziomych podpór
 • Powstawanie i pomiar odkształceń wychylających i momentów zginających w ramie portalowej spowodowanych:
  • Obciążeniem pionowym oddziałującym na belkę (przęsło poziome)
  • Obciążeniem poziomym oddziałującym w punkcie łączenia belki (przęsła poziomego) i kolumn (przęseł pionowych)
  • Momentami przyłożonymi do kolumn (przęseł pionowych)
  • Dowolną kombinacją wszystkich powyższych)
 • Kreślenie wykresów momentu gnącego

 STS1 rama

Rama do montażu modułów serii STS - STS1

Wytrzymała, a jednocześnie lekka, bo wykonana z aluminium, nastawiana na blat rama do montażu modułów eksperymentalnych z kategorii wytrzymałość materiałów i konstrukcje.

Wymiary i masa:

 • 760 mm x 90 mm x 380 mm, 9 kg

Minimalna powierzchnia blatu:

 • Jak rama STS1: 1500 x 600 mm

Dodatkowo w zestawie:

 • Płyta główna podtrzymująca ramę portalową o wymiarach 250 mm x 495 mm i przekroju poprzecznym 19 mm x 3,2 mm
 • 16 tensometrów przytwierdzonych do ramy portalowej
 • Wzmacniacz sygnału tensometrów, 16 wejść
 • Wskaźnik ugięcia o dokładności pomiarowej 0,01 mm
 • Dwa przewody
 • Klucz imbusowy do montażu
 • Suwmiarka
 • Cztery wieszaki na odważniki
 • 50 odważników po 20 g
 • Pojemnik do przechowywania
 • Instrukcja obsługi z przykładowymi eksperymentami
Zapytaj o produkt